moeraszeggeboorder Sedina buettneri

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Sedina buettneri
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort waarvan slechts enkele recente waarnemingen bekend zijn. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Door de spits toelopende, scherp gepunte voorvleugel en de late vliegtijd is deze uil te onderscheiden van de meeste nauw verwante soorten van dezelfde grootte. De voorvleugel is strokleurig bruin met een fijne zwartachtige spikkeling; langs de hoofdader is door deze spikkeling vaak een donkere veeg zichtbaar. De achtervleugel heeft een donkere bruinachtig grijze kleur met lichte strepen en een lichte zoom.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa).

Vliegtijd en gedrag

Begin september-eind oktober in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en kunnen boven dichte zeggevegetaties worden waargenomen. Ze komen op licht, maar verwijderen zich zelden ver van het leefgebied.

Levenscyclus

Rups: april-augustus. De rups leeft in de stengel van jonge uitlopers van de waardplant. De verpopping vindt dicht bij de grond plaats in een stengel. De eieren worden in rijtjes op een blad van de waardplant afgezet en overwinteren.

Waardplanten

Moeraszegge.

Habitat

Moerassen en rivieroevers.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort waarvan slechts enkele recente waarnemingen bekend zijn. RL: gevoelig.

België

Zeer zeldzaam in Vlaanderen. Verspreide vindplaatsen in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. In Wallonië bekend uit Namen en Luxemburg.

Mondiaal

Lokaal in de centrale landen van Europa. Noordelijk tot Petersburg, Zuid-Finland, Zuid-Zweden, Denemarken, het eiland Wight (in 1950 uitgeroeid) en Noord-Frankrijk. Naar het zuiden tot Zuidwest-Frankrijk (Gironde), Zwitserland, oostelijk Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Zuid-Bulgarije en de Oeral. In Azië vastgesteld in het Kaukasusgebied en als ssp. moltrechti (Bang-Haas, 1927) in Oost-Azië (Oessoeri, Koerilen, Japan) en bij nader onderzoek zal dit gebied wel groter worden.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Blair's Wainscot
Duitse naam
Büttners Schrägflügeleule
Franse naam
la Noctuelle de la brouille
Synoniemen
Simyra buettneri
Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van veel uiltjes dringen door in de stengel van planten; ze eten en groeien daar.
Moeraszegge is de (enige) waardplant van deze soort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Sedina: Sedyn is een oude naam voor Stettin in Polen, een stad met enthomologische betekenis. Zeller woonde daar en de 'Stettiner Entomologische Zeitung' werd daar uitgegeven van 1940 tot 1944. Het type exemplaar komt uit Polen maar niet uit Stettin.
buettneri: buettneri is een eerbetoon aan J.G. Büttner (19e eeuw), een entomoloog uit Letland.

Auteursnaam en jaartal
(E. Hering, 1858)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

weidehalmuiltje
Mesapamea secalella

gewone worteluil
Agrotis exclamationis

schedeldrager
Craniophora ligustri

zwartvlekwinteruil
Conistra rubiginosa

drielijnuil
Charanyca trigrammica

oranje o-vlinder
Pyrrhia umbra

alle soorten uit deze familie