perzikkruiduil Melanchra persicariae

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind augustus in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober; of, als de rups overwintert, tot in het voorjaar. De rups, die zowel in een groene als in een bruine vorm voorkomt, foerageert ´s nachts en rust overdag op de waardplant; soms wordt de rups ook 's middags fouragerend aangetroffen. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond en soms als rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Dot Moth

Duitse naam

Flohkrauteule

Franse naam

le Polygonière , la Noctuelle de la persicaire

Oud Nederlandse naam

bastaardhoornrups

Synoniemen

Mamestra persicariae, Polia persicariae, Hadena persicariae, Hadena accipitrana

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Bij de keuze van perzikkruiduil is de wetenschappelijke soortnaam doorslaggevend geweest. Zie verder bij 'toelichting wetenschappelijke naam'.
In tuinbouwkringen wordt deze soort ook al decennia-lang aangeduid met perzikkruiduil. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Melanchra: melas, melan- is zwart en khros is kleur. Naar de donkere grondkleur.
persicariae: persicaria is een boom waar perziken aan groeien, later ook gebruikt voor Polygonum persicaria, perzikkruid, vanwege de gelijkenis van de bladvorm. Perzikkruid is een voedselplant van deze soort.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1761)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-21 mm. Deze uil is meestal te herkennen aan de opvallende witte niervlek die fel afsteekt tegen de glanzende zwartachtige voorvleugel en waarin vaak een grijsachtig half maantje te zien is. Er zijn echter ook exemplaren zonder opvallende witte niervlek. Ook de lichte golflijn en de vlekjes langs de voorrand zijn doorgaans goed zichtbaar; verder is de tekening slechts vaag zichtbaar. De kleur kan enigszins variëren; soms is de voorvleugel blauw- of bruinachtig getint. Op het borststuk bevindt zich een bosje roodbruine haren.

Kenmerken rups

Tot 40 mm; lichaam varieert in kleur van purperachtig bruin tot groen; segment elf met een duidelijke bult; over de rug een witte middenstreep, die door een rij donkere, V-vormige vlekken loopt, die vooral op de segmenten vier, vijf en elf zeer opvallend zijn; vanaf elk spiraculum een schuine, neerwaartse, donkere streep; kop lichtbruin.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Allerlei open en bosachtige gebieden; vooral struwelen en tuinen.

Planten

Diverse kruidachtige planten, struiken en bomen, waaronder brandnetel, hop, akkerwinde, zuring, klaver, wilg, brem, ribes, klimop en hazelaar.

Waardplant

Akkerwinde
Convolvulus

Hazelaar
Corylus

Brem
Cytisus

Klimop
Hedera

Hop
Humulus

Ribes
Ribes

Zuring
Rumex

Wilg
Salix

Klaver
Trifolium

Brandnetel
Urtica

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

donker brandnetelkapje
Abrostola triplasia

roetvlek
Xylena exsoleta

eenstipgrasuil
Mythimna unipuncta

graanworteluil
Euxoa tritici

okergele grasuil
Apamea sublustris

wilgenschorsvlinder
Apterogenum ypsillon

Alle soorten uit deze familie