roodbruine herfstuil Agrochola nitida

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Agrochola nitida
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Van deze zwerver zijn slechts twee onbevestigde waarnemingen bekend van voor 1850.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16mm. De voorvleugel van deze uil heeft een variabele grondkleur: van geelachtig bruin tot roodachtig bruin. De ringvlek en de niervlek zijn groot, rond en licht omrand. Over de voorvleugel loopt een duidelijke brede middenschaduw en aan de binnenkant van de golflijn liggen kleine donkere vlekjes.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups grauwbruin, roodachtig gemengd of groen met donkere rugstreepjes en een witte zijlijn

Gelijkende soorten vlinder

De ringvlek en de niervlek van de variabele herfstuil (A. lychnidis) zijn kleiner en smaller; bovendien heeft de variabele herfstuil vlekjes langs de voorrand van de vleugel. In eerste instantie lijkt de vlinder wel wat op een sterk getekende tweestreepvoorjaarsuil (Orthosia cerasi), maar die vliegt aan het eind van de winter.

variabele herfstuil
Agrochola lychnidis
NOCTUIDAE: Hadeninae

tweestreepvoorjaarsuil
Orthosia cerasi
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Half augustus-half oktober in één generatie.

Waardplanten

Sleedoorn en kruidachtige planten. Onder andere ereprijs, weegbree en sleutelbloem.

Zeldzaamheid

Van deze zwerver zijn slechts twee onbevestigde waarnemingen bekend van voor 1850.

België

Zeer zeldzaam. Beperkt tot een enkele vindplaats in Luxemburg, vroeger ook in Namen.

Mondiaal

De roodbruine herfstuil komt voor op het vaste land van Midden- en Zuidoost-Europa en Klein Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Rotbraune Herbsteule
Synoniemen
Orthosia nitida, Agrochola pistacinoides
Toelichting Nederlandse naam

De herfstuilen vliegen in het najaar.
Roodbruin wijst op de grondkleur van deze herfstuil.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Agrochola: agros is een veld, de grondkleur en khole is bitterheid, gal, de kleur van gal: groen- of, zoals hier, geelachtig; naar de kleur van een aantal van deze soorten.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

moerasgoudvenstertje
Plusia putnami

kadeni-stofuil
Caradrina kadenii

goudvenstertje
Plusia festucae

goudgele boorder
Gortyna flavago

aardappelstengelboorder
Hydraecia micacea

sigma-uil
Eugraphe sigma

alle soorten uit deze familie