roodbruine walstrospanner Catarhoe rubidata

De fraai gekleurde roodbruine walstrospanner komt in Nederland nauwelijks voor.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Catarhoe rubidata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Er zijn slechts enkele waarnemingen uit het oosten van het land en uit Zuid-Limburg bekend.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Verse vlinders zijn goed herkenbaar aan de roodbruine, bijna oranjeroze grondkleur. Op de voorvleugel is de grijze middenband aan de buitenzijde vanaf de voorrand tot halverwege de vleugel zwaar afgezet met zwart, daarna bestaat de buitenrand slechts uit een diep geschulpte, fijne zwarte lijn. Deze combinatie komt bij geen enkele andere soort voor. Er is weinig variatie in tekening.

Gelijkende soorten vlinder

Afgevlogen vlinders zouden soms verward kunnen worden met afgevlogen exemplaren van de berberisspanner (Pareulype berberata); deze heeft echter een karakteristieke tekening in de vleugelpunt.

berberisspanner
Pareulype berberata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half augustus in twee generaties. De vlinders kunnen overdag uit het struikgewas geklopt worden. Ze vliegen vanaf de vroege schemering en komen soms op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-augustus. De rupsen worden vaak gemakkelijker gevonden dan de vlinders. De soort overwintert als pop in een met spinsel verstevigde holte in de grond.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Habitat

Graslanden, struwelen, akkerranden en (spoor)dijken, meestal op kalkrijke bodem.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Er zijn slechts enkele waarnemingen uit het oosten van het land en uit Zuid-Limburg bekend.

België

Beperkt tot Wallonië. Zeldzaam, maar wijdverbreid ten zuiden van Samber en Maas.

Mondiaal

Het Iberisch Schiereiland, Midden- en West-Europa inclusief de Britse eilanden oostwaarts tot de Oeral; in het noorden tot Midden-Scandinavië, in het zuiden: Italië, de Balkanlanden, de Kaukasus en via het Kaspische gebied tot westelijk Centraal-Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Ruddy Carpet
Duitse naam
Rotbinden-Blattspanner
Franse naam
l'Eubolie roussâtre
Synoniemen
Euphyia rubidata, Cidaria rubidata, Larentia rubidata
Toelichting Nederlandse naam

Walstro is een belangrijke waardplant van deze spannersoort en het roodbruine heeft betrekking op de grondkleur van de voorvleugels. Ook de wetenschappelijke naam wijst op deze kleur.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Catarhoe: kata is een voorvoegsel vaak, zoals hier, zonder duidelijke betekenis. Rhoe is een stroom, een beek. Het is een genus dat gerelateerd is met Xanthorhoe.
rubidata: rubidus betekent roodachtig; een overwegende kleur op de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

tijmstipspanner
Scopula decorata

oostelijke spanner
Chariaspilates formosaria

lichtgrijze spanner
Lithostege griseata

kleine blokspanner
Pterapherapteryx sexalata

nekspindertje
Cyclophora annularia

gehoekte schimmelspanner
Dysstroma citrata

alle soorten uit deze familie