strooiselstipspanner Idaea laevigata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Sterrhinae / Idaea laevigata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen in Noord-Brabant en Limburg. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 7-9 mm. Een onopvallende spanner met vuilwitte tot bleekbruine voorvleugels met kleine middenstip. De vage middelste dwarslijn, die altijd aanwezig is, is aan de binnenrand van de voorvleugel sterk verdonkerd. De voorrand vertoont een knik nabij de punt.

Gelijkende soorten vlinder

De grijze stipspanner (I. aversata) en de egale stipspanner (I. straminata) zijn duidelijk groter; de middelste dwarslijn is bij deze soorten niet altijd aanwezig. Afgevlogen exemplaren van de vlekstipspanner (I. dimidiata) komen qua grootte en vleugelvorm overeen, maar verschillen in voorvleugeltekening.

egale stipspanner
Idaea straminata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

grijze stipspanner
Idaea aversata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

vlekstipspanner
Idaea dimidiata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

Vliegtijd en gedrag

Juni-augustus in twee generaties. De vlinders hebben een zeer verborgen levenswijze en komen vrijwel niet op licht.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups.

Waardplanten

De rupsen leven op verwelkt loof, mos en plantenafval.

Habitat

Stedelijk gebied; wordt vaak binnenshuis aangetroffen.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen in Noord-Brabant en Limburg. RL: gevoelig.

Belgiƫ

Zeer zeldzaam, maar toegenomen. Recente vindplaatsen in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. In Wallonië gekend uit Luik, maar daar niet meer recent gemeld.

Mondiaal

West- en Midden-Europa (inclusief Engeland); de noordelijkste vindplaats ligt in Estland. Verder in Klein-Azië, Noord-Iran, Kirgisië en Marokko.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Mittelbinden-Zwergspanner
Franse naam
l'Acidalie des herboristes , l'Acidalie polie
Synoniemen
Sterrha laevigata, Acidalia laevigata
Toelichting Nederlandse naam

De stipspanners hebben een meer of minder duidelijke middenstip op voor- en ook vaak op achtervleugels. Nagenoeg alle Scopula's en Idaea's zijn stipspanners.
De rups van deze stipspanner leeft van verdorde bladeren en zit vaak in de strooisellaag.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Idaea: idaios heeft betrekking op de berg Ida, de uitzichtplaats van waaruit de goden en godinnen de gevechten rond Troje volgden.
laevigata: laevigo is verpulveren of polijsten met polijstpoeder. De naam kan dus betrekking hebben op spikkels op de vleugels, op het gladde uiterlijk of op beide. De eerste mogelijkheid lijkt het waarschijnlijkst.

Auteursnaam en jaartal
(Scopoli, 1763)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gestreepte goudspanner
Camptogramma bilineata

oranje berkenspanner
Archiearis parthenias

wilgendwergspanner
Eupithecia tenuiata

herculesje
Selenia dentaria

gewone spikkelspanner
Ectropis crepuscularia

grijze dwergspanner
Eupithecia subfuscata

alle soorten uit deze familie