strooiselstipspanner Idaea laevigata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen in Noord-Brabant en Limburg. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juni-augustus in twee generaties. De vlinders hebben een zeer verborgen levenswijze en komen vrijwel niet op licht.

Levenscyclus

De soort overwintert als rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Mittelbinden-Zwergspanner

Franse naam

l'Acidalie des herboristes , l'Acidalie polie

Synoniemen

Sterrha laevigata, Acidalia laevigata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De stipspanners hebben een meer of minder duidelijke middenstip op voor- en ook vaak op achtervleugels. Nagenoeg alle Scopula's en Idaea's zijn stipspanners.
De rups van deze stipspanner leeft van verdorde bladeren en zit vaak in de strooisellaag.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Idaea: idaios heeft betrekking op de berg Ida, de uitzichtplaats van waaruit de goden en godinnen de gevechten rond Troje volgden.
laevigata: laevigo is verpulveren of polijsten met polijstpoeder. De naam kan dus betrekking hebben op spikkels op de vleugels, op het gladde uiterlijk of op beide. De eerste mogelijkheid lijkt het waarschijnlijkst.

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 7-9 mm. Een onopvallende spanner met vuilwitte tot bleekbruine voorvleugels met kleine middenstip. De vage middelste dwarslijn, die altijd aanwezig is, is aan de binnenrand van de voorvleugel sterk verdonkerd. De voorrand vertoont een knik nabij de punt.

Gelijkende soorten vlinder

De grijze stipspanner (I. aversata) en de egale stipspanner (I. straminata) zijn duidelijk groter; de middelste dwarslijn is bij deze soorten niet altijd aanwezig. Afgevlogen exemplaren van de vlekstipspanner (I. dimidiata) komen qua grootte en vleugelvorm overeen, maar verschillen in voorvleugeltekening.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Stedelijk gebied; wordt vaak binnenshuis aangetroffen.

Planten

De rupsen leven op verwelkt loof, mos en plantenafval.

Waardplant

Bladmos
Bryophyta

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie