tweekleurige grasuil Apamea illyria

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort zijn slechts enkele waarnemingen bekend uit de vorige eeuw.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: begin mei-half juli in één generatie.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland september-maart. Jonge rupsen leven tussen samengesponnen grashalmen. Grotere rupsen verbergen zich overdag bij de bodem in opgerolde bladeren en klimmen ’s nachts omhoog om te foerageren. De verpopping vindt plaats in een licht spinsel tussen plantendelen, in de grond of onder mos. De soort overwintert als rups en is bij zacht weer soms actief.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Zweifarbige Grasb├╝scheleule

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Alle grasuilen hebben een relatie met grassen.
Een paar sierlijke banden in twee verschillende bruine kleuren lopen dwars over de voorvleugels.Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Apamea: apamea is de naam van een stad in Klein-Azië waar Theodorus, een van de oude kerkvaders woonde; verder zonder enthomologische betekenis. Auteurs gebruikten wel vaker namen van steden in Klein-Azië en telkens met een kerkelijke achtergrond en zonder verdere enthomologische betekenis: Thyatira (Ochsenheimer) en nicaea (Prunner). Antiochus de Grote tekende in Apamea een vredesovereenkomst met de Romeinen (88 v.Ch) na de verloren slag bij Magnesia.

Auteursnaam en jaartal

Freyer, 1846

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Deze uil lijkt sterk op de rietgrasuil (A. unanimis), maar is iets groter. Het donkere middenveld loopt, in tegenstelling tot bij de rietgrasuil, niet smaller toe richting de binnenrand, maar is bij de voorrand en de binnenrand ongeveer even breed. Bovendien is de grondkleur van de voorvleugel veel lichter, enigszins kaneelkleurig.

Gelijkende soorten vlinder

De grondkleur van de rietgrasuil (A. unanimis) is grijsbruin en op de achtervleugel bevindt zich een duidelijke grote donkere middenstip die bij de tweekleurige grasuil ontbreekt.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen Apamea illyria en A. unanimis en de beide Mesapamea-soorten.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

In het buitenland: diverse grassen zoals struisriet en bochtige smele.

Waardplant

Duinriet
Calamagrostis

Smele
Deschampsia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie