witkraagrietboorder Archanara neurica

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Archanara neurica
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Wordt vooral waargenomen in het zuidwesten van het land; er zijn geen waarnemingen bekend ten oosten van de lijn
Emmen-Eindhoven. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-13 mm. Deze uil lijkt sterk op de geelbruine rietboorder (A. dissoluta), maar is daarvan te onderscheiden door de duidelijkere witte halskraag op de bovenzijde van het borststuk en het ontbreken van de middenstip op de onderzijdevan de voor- en achtervleugel. De donkere, lichtomrande ringvlek en niervlek liggen beide gedeeltelijk in de donkere veeg die vanuit het wortelveld langs de hoofdader doorloopt tot in het middenveld; vaak zijn deze uilvlekken slechts zichtbaar als kleine witte vlekken of boogjes. Dichter bij de voorrand zijn soms zeer vaag de buitenste randen van de ringvlek en de niervlek te herkennen.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de geelbruine rietboorder (A. dissoluta).

Gelijkende soorten rups

Geelbruine rietboorder (Archanara dissoluta).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

geelbruine rietboorder
Archanara dissoluta
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Half juni-eind augustus in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De rups leeft ongeveer halverwege in de stengel van de waardplant. De verpopping vindt plaats met de kop naar beneden in een oude droge rietstengel. De soort overwintert als ei op een rietstengel.

Waardplanten

Riet.

Habitat

Rietlanden en slootkanten.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Wordt vooral waargenomen in het zuidwesten van het land; er zijn geen waarnemingen bekend ten oosten van de lijn
Emmen-Eindhoven. RL: niet bedreigd.

België

Zeer zeldzaam in Vlaanderen. Verspreide vindplaatsen in West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen; vroeger ook gezien in Limburg. Ontbreekt in Wallonië.

Mondiaal

Zeer lokaal in Europa, noordelijk tot Zuidoost-Engeland, Denemarken en Letland. Naar het zuiden tot Zuidoost-Frankrijk, Italië, Slovenië, Bulgarije en de Krim. Van buiten Europa alleen uit Marokko gemeld (Rungs, 1979).

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
White-mantled Wainscot
Duitse naam
Rohrglanzgras-Schilfeule
Franse naam
la Nonagrie neurique
Oud Nederlandse naam
rietboorder
Synoniemen
Nonagria neurica
Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van de rietboorders leven in rietstengels.
Deze soort lijkt sterk op Archanara dissoluta, geelbruine rietboorder, maar is daarvan te onderscheiden door de witte halskraag op de bovenzijde van het borststuk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Archanara: namen gegeven door Walker zijn vaak zonder enige betekenis en deze maakt daarop geen uitzondering.
neurica: neuron is een zenuw, een ader in de vleugel van een insect. De aders van de voorvleugel zijn donker en de postdiscale lijn is aanwezig in de vorm van vlekjes op de aders.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1808)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

kromzitter
Asteroscopus sphinx

donkere jota-uil
Autographa pulchrina

gekraagde grasuil
Mythimna ferrago

slanke groenuil
Actebia praecox

kooluil
Mamestra brassicae

levervlek
Euplexia lucipara

alle soorten uit deze familie