witkraagrietboorder Archanara neurica

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Wordt vooral waargenomen in het zuidwesten van het land; er zijn geen waarnemingen bekend ten oosten van de lijn
Emmen-Eindhoven. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juni-eind augustus in één generatie. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De rups leeft ongeveer halverwege in de stengel van de waardplant. De verpopping vindt plaats met de kop naar beneden in een oude droge rietstengel. De soort overwintert als ei op een rietstengel.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

White-mantled Wainscot

Duitse naam

Rohrglanzgras-Schilfeule

Franse naam

la Nonagrie neurique

Oud Nederlandse naam

rietboorder

Synoniemen

Nonagria neurica

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van de rietboorders leven in rietstengels.
Deze soort lijkt sterk op Archanara dissoluta, geelbruine rietboorder, maar is daarvan te onderscheiden door de witte halskraag op de bovenzijde van het borststuk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Archanara: namen gegeven door Walker zijn vaak zonder enige betekenis en deze maakt daarop geen uitzondering.
neurica: neuron is een zenuw, een ader in de vleugel van een insect. De aders van de voorvleugel zijn donker en de postdiscale lijn is aanwezig in de vorm van vlekjes op de aders.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1808)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-13 mm. Deze uil lijkt sterk op de geelbruine rietboorder (A. dissoluta), maar is daarvan te onderscheiden door de duidelijkere witte halskraag op de bovenzijde van het borststuk en het ontbreken van de middenstip op de onderzijdevan de voor- en achtervleugel. De donkere, lichtomrande ringvlek en niervlek liggen beide gedeeltelijk in de donkere veeg die vanuit het wortelveld langs de hoofdader doorloopt tot in het middenveld; vaak zijn deze uilvlekken slechts zichtbaar als kleine witte vlekken of boogjes. Dichter bij de voorrand zijn soms zeer vaag de buitenste randen van de ringvlek en de niervlek te herkennen.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de geelbruine rietboorder (A. dissoluta).

Gelijkende soorten rups

Geelbruine rietboorder (Archanara dissoluta).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Rietlanden en slootkanten.

Planten

Riet.

Waardplant

Riet
Phragmites

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie