zilverhaak Deltote uncula

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Eustrotiinae / Deltote uncula
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die vooral voorkomt op de zandgronden in de noordoostelijke provincies en lokaal in het midden van het land en op de Waddeneilanden. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-12 mm. Deze slank gebouwde kleine uil heeft een uniek en weinig variabel patroon op de olijfbruine voorvleugel. Langs de voorrand loopt een crèmekleurige baan, van waaruit de schuine witte niervlek als een haak het middenveld insteekt. Langs de achterrand en de voorrand lopen grijze strepen die vaak roze getint zijn. Er is enige variatie in kleur, maar de tekening is zeer constant.

Gelijkende soorten rups

Zilverstreep (Deltote bankiana) en bonte marmeruil (Deltote deceptoria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

bonte marmeruil
Deltote deceptoria
NOCTUIDAE: Eustrotiinae

zilverstreep
Deltote bankiana
NOCTUIDAE: Eustrotiinae

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-begin september in twee generaties. De vlinders vliegen zowel overdag als vanaf de schemering en komen op licht; ´s nachts bezoeken ze bloemen. De vlinders zijn gemakkelijk op te jagen; ze vliegen dan een klein stukje en gaan even verderop weer zitten.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De soort overwintert als pop in een stevige cocon in de grond.

Waardplanten

Diverse grassen en zeggen, waaronder ruwe smele en boszegge.

Habitat

Vooral moerassen en heiden; de soort zwerft soms uit naar andere habitattypes.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die vooral voorkomt op de zandgronden in de noordoostelijke provincies en lokaal in het midden van het land en op de Waddeneilanden. RL: bedreigd.

België

Zeer zeldzaam. Achteruitgegaan. In Vlaanderen beperkt tot enkele locaties in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. In Wallonië gekend van Luik, Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Van de Franse Pyreneeën tot Japan. Naar het noorden tot Zuid-Scandinavië. De zuidgrens verloopt volgens de lijn Zuid-Frankrijk - de zuidkant van de Alpen - de Dalmatische kust - Zuid-Bulgarije. Ook in Noord-Anatolië en in de Kaukasus.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Silver Hook
Duitse naam
Ried-Grasmotteneulchen
Synoniemen
Lithacodia uncula, Erastria uncula, Eustrotia uncula, Hydrelia uncula, Unca uncula, Agrophila unca
Toelichting Nederlandse naam

Het lichte deel op de vleugels van deze soort geeft een zilveren indruk en het uitsteeksel dat doordringt in het donkere deel is de haak. Zie ook bij 'toelichting wetenschappelijke naam'.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Deltote: deltotos is van een vorm die overeenkomt met de Griekse letter delta. Een driehoekige vorm dus: de vleugelvorm.
uncula: uncula is een haakje, naar de wat haakachtige vorm van de niervlek die vanuit de veeg langs de costa naar voren steekt.

Auteursnaam en jaartal
(Clerck, 1759)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

tweekleurige heremietuil
Ipimorpha subtusa

roetvlek
Xylena exsoleta

hazelaaruil
Colocasia coryli

maansikkeluil
Agrochola lunosa

zandstofuil
Caradrina selini

vale stofuil
Athetis hospes

alle soorten uit deze familie