bleke daguil Heliothis nubigera

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Heliothinae / Heliothis nubigera
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder uit Zuid-Europa waarvan slechts twee waarnemingen bekend zijn. In mei 2012 is een exemplaar waargenomen in Nijkerk, de enige andere waarneming dateert van halverwege de 20e eeuw.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-20 mm. Deze uil lijkt sterk op de vlekdaguil (H. peltigera), maar is daarvan te onderscheiden door de opvallende knik in de golflijn, waardoor aan de buitenzijde van de donkere band in het zoomveld een opvallende uitsparing zichtbaar is. Kenmerkend is ook de lijnentekening op de voorvleugel. De franjelijn bestaat uit dikke zwarte stippen; soms zijn deze stippen vaag, maar die in de binnenrandhoek is doorgaans goed zichtbaar.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de katoendaguil (Helicoverpa armigera) en de vlekdaguil (H. peltigera).

katoendaguil
Helicoverpa armigera
NOCTUIDAE: Heliothinae

vlekdaguil
Heliothis peltigera
NOCTUIDAE: Heliothinae

Vliegtijd en gedrag

Deze trekvlinder kan worden waargenomen tussen mei en oktober.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort is niet in staat om in Nederland te overwinteren.

Waardplanten

Diverse wilde en gekweekte kruidachtige planten, waaronder gele ganzenbloem en tomaat.

Habitat

Deze trekvlinder kan op verschillende plaatsen worden waargenomen.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder uit Zuid-Europa waarvan slechts twee waarnemingen bekend zijn. In mei 2012 is een exemplaar waargenomen in Nijkerk, de enige andere waarneming dateert van halverwege de 20e eeuw.

België

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder die in Vlaanderen slechts enkele malen gezien is.

Mondiaal

Ongeveer dezelfde verbreiding als H. peltigera maar nog meer een subtropische soort. Als ze al standvlinder is in Europa dan is dat in Zuid-Spanje, Sicilië, Zuid-Italië en Zuid-Griekenland. In Midden- en Noord-Europa alleen als zeer zeldzame trekvlinder.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Eastern Bordered Straw
Franse naam
la Nubigère
Synoniemen
Chloridea nubigera
Toelichting Nederlandse naam

De daguilen kunnen overdag vliegend worden aangetroffen.
Een paar van deze daguilen lijken veel op elkaar; van dat groepje is deze soort de bleekste.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Heliothis: heliotes is van de zon; naar het dagactieve gedrag van de soorten in dit genus.
nubigera: nubes is een wolk en gero is dragen. Wijzend op de grote niervlek en op de schaduw die daar vanuit gaat. De uitgang -gera geeft de nauwe relatie aan met de andere soorten uit dit genus, maar deze naam heeft niets met het thema wapens van de de rest van dit genus van doen.

Auteursnaam en jaartal
Herrich-Schäffer, 1851

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

moerasgoudvenstertje
Plusia putnami

kadeni-stofuil
Caradrina kadenii

goudvenstertje
Plusia festucae

goudgele boorder
Gortyna flavago

aardappelstengelboorder
Hydraecia micacea

sigma-uil
Eugraphe sigma

alle soorten uit deze familie