bleke daguil Heliothis nubigera

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder uit Zuid-Europa waarvan slechts twee waarnemingen bekend zijn. In mei 2012 is een exemplaar waargenomen in Nijkerk, de enige andere waarneming dateert van halverwege de 20e eeuw.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Deze trekvlinder kan worden waargenomen tussen mei en oktober.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort is niet in staat om in Nederland te overwinteren.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Eastern Bordered Straw

Franse naam

la Nubigère

Synoniemen

Chloridea nubigera

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De daguilen kunnen overdag vliegend worden aangetroffen.
Een paar van deze daguilen lijken veel op elkaar; van dat groepje is deze soort de bleekste.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Heliothis: heliotes is van de zon; naar het dagactieve gedrag van de soorten in dit genus.
nubigera: nubes is een wolk en gero is dragen. Wijzend op de grote niervlek en op de schaduw die daar vanuit gaat. De uitgang -gera geeft de nauwe relatie aan met de andere soorten uit dit genus, maar deze naam heeft niets met het thema wapens van de de rest van dit genus van doen.

Auteursnaam en jaartal

Herrich-Schäffer, 1851

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 16-20 mm. Deze uil lijkt sterk op de vlekdaguil (H. peltigera), maar is daarvan te onderscheiden door de opvallende knik in de golflijn, waardoor aan de buitenzijde van de donkere band in het zoomveld een opvallende uitsparing zichtbaar is. Kenmerkend is ook de lijnentekening op de voorvleugel. De franjelijn bestaat uit dikke zwarte stippen; soms zijn deze stippen vaag, maar die in de binnenrandhoek is doorgaans goed zichtbaar.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de katoendaguil (Helicoverpa armigera) en de vlekdaguil (H. peltigera).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Deze trekvlinder kan op verschillende plaatsen worden waargenomen.

Planten

Diverse wilde en gekweekte kruidachtige planten, waaronder gele ganzenbloem en tomaat.

Waardplant

Ganzenbloem
Glebionis

Nachtschade
Solanum

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie