kadeni-stofuil Caradrina kadenii

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Deze trekvlinder is in 2006 voor het eerst in Nederland vastgesteld en wordt sindsdien jaarlijks gezien, vooral in Zeeland en Limburg. De verwachting is dat het aantal waarnemingen van deze uil de komende jaren verder zal toenemen.

Rode lijst

nieuwkomer

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei-juni en september-oktober in twee generaties. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en oktober-april. De soort overwintert als rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Synoniemen

Platyperigea kadenii

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Stofuilen hebben een vale zandkleur. De vleugelschubben laten makkelijk los en na het vastpakken van de vlinder blijft een stofvlekje op de vingers achter.
Kadeni werd overgenomen van de wetenschappelijke naam.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Freyer, 1836)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. De voorvleugels van deze stofuil zijn lichtgrijs en grotendeels ongetekend. Het opvallendste kenmerk is de smalle donkere niervlek; deze is van binnen bruin/grijs en heeft een dikke roodbruin met zwartachtige rand. Aan de omtrek ervan bevinden zich vele, grotendeels aaneengesloten geelachtig witte stipjes. De ringvlek is niet meer dan een donkere stip of nagenoeg onzichtbaar. Van de golflijn is meestal slechts het middendeel aan de binnenzijde afgezet met onduidelijke bruine pijlvlekken. De achtervleugel is (grijsachtig) wit met zeer vaag donker beschaduwde aders; bij het vrouwtje is dit in sterkere mate het geval en is ook de zoom langs de franjelijn donker.

Gelijkende soorten vlinder

De huisuil (C. clavipalpis) heeft een iets minder smalle, vrij kromme niervlek waarvan vooral de binnenste lob opvallend zwartachtig gekleurd is; de rest van de niervlek is meer geelbruin van kleur en langs de randen liggen doorgaans slechts enkele losliggende witte puntjes. Bovendien is de gehele golflijn aan de binnenzijde afgezet met onduidelijke geelbruine pijlvlekken. Bij de huisuil heeft de grijsachtig witte vleugel ook bij het mannetje donker beschaduwde aders en een donkere zoom langs de franjelijn.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme open, zandige plaatsen, in de duinen en langs bosranden; ook in tuinen.

Planten

Diverse kruidachtige planten.

Nieuws

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

moeraszeggeboorder
Sedina buettneri

marmeruil
Polia nebulosa

rietgrasuil
Apamea unanimis

kleine voorjaarsuil
Orthosia cruda

variabele silene-uil
Hadena perplexa

Alle soorten uit deze familie