zilverstreep Deltote bankiana

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-begin augustus in één generatie; soms een partiële tweede generatie tot eind september. De vlinders vliegen zowel overdag als ´s nachts en komen op licht. Ze zijn gemakkelijk op te jagen uit het gras; ze vliegen een klein stukje en gaan daarna weer met de kop naar beneden tegen een grasstengel zitten.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups is vooral ´s nachts actief. De soort overwintert als pop in een cocon, laag in de grasvegetatie.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Silver Barred

Duitse naam

Silbergestreiftes Grasmotteneulchen

Franse naam

le Barré d'argent , la Noctuelle argentule

Synoniemen

Eustrotia bankiana, Hydrelia bankiana, Erastria bankiana, Deltote argentula, Erastria argentula, Eustrotia argentula, Anthophila argentula, Deltote olivana, Unca olivana, Eustrotia olivana

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De helderwitte schuine lijnen op de voorvleugel maken de soortnaam zilverstreep aannemelijk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Deltote: deltotos is van een vorm die overeenkomt met de Griekse letter delta. Een driehoekige vorm dus: de vleugelvormb.
bankiana: in bankiana wordt Sir Joseph Banks (1743 - 1820) geëerd; hij reisde met Kapitein Cook mee en was een vriend van Fabricius. De uitgang -ana geeft aan dat Fabricius deze soort beschreef als een tortrix.

Auteursnaam en jaartal

(Fabricius, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Deze kleine uil heeft een karakteristiek uiterlijk door de twee zilverkleurige parallel lopende diagonale banen op de olijfbruine, soms iets roodachtig getinte voorvleugel.

Gelijkende soorten rups

Zilverhaak (Deltote uncula) en bonte marmeruil (Deltote deceptoria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Moerassen, natte graslanden en vochtige heiden.

Planten

Diverse grassen, waaronder pijpenstrootje en beemdgras.

Waardplant

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie