zilverstreep Deltote bankiana

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Eustrotiinae / Deltote bankiana
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Deze kleine uil heeft een karakteristiek uiterlijk door de twee zilverkleurige parallel lopende diagonale banen op de olijfbruine, soms iets roodachtig getinte voorvleugel.

Gelijkende soorten rups

Zilverhaak (Deltote uncula) en bonte marmeruil (Deltote deceptoria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

bonte marmeruil
Deltote deceptoria
NOCTUIDAE: Eustrotiinae

zilverhaak
Deltote uncula
NOCTUIDAE: Eustrotiinae

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-begin augustus in één generatie; soms een partiële tweede generatie tot eind september. De vlinders vliegen zowel overdag als ´s nachts en komen op licht. Ze zijn gemakkelijk op te jagen uit het gras; ze vliegen een klein stukje en gaan daarna weer met de kop naar beneden tegen een grasstengel zitten.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups is vooral ´s nachts actief. De soort overwintert als pop in een cocon, laag in de grasvegetatie.

Waardplanten

Diverse grassen, waaronder pijpenstrootje en beemdgras.

Habitat

Moerassen, natte graslanden en vochtige heiden.

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Verbreid in Europa en Azië. Van het Iberisch schiereiland tot Japan en Korea. Naar het noorden tot Oost-Engeland en delen van Zuid-Zweden. Spaarzaam in het noordelijke Middellandse zeegebied. Niet in Griekenland. Wel in Anatolië en de Kaukasus. Heinicke & Naumann (1980 - 1982) wijzen op de neiging tot uitbreiding aan de noordelijke areaalgrens.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Silver Barred
Duitse naam
Silbergestreiftes Grasmotteneulchen
Franse naam
le Barré d'argent , la Noctuelle argentule
Synoniemen
Eustrotia bankiana, Hydrelia bankiana, Erastria bankiana, Deltote argentula, Erastria argentula, Eustrotia argentula, Anthophila argentula, Deltote olivana, Unca olivana, Eustrotia olivana
Toelichting Nederlandse naam

De helderwitte schuine lijnen op de voorvleugel maken de soortnaam zilverstreep aannemelijk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Deltote: deltotos is van een vorm die overeenkomt met de Griekse letter delta. Een driehoekige vorm dus: de vleugelvormb.
bankiana: in bankiana wordt Sir Joseph Banks (1743 - 1820) geëerd; hij reisde met Kapitein Cook mee en was een vriend van Fabricius. De uitgang -ana geeft aan dat Fabricius deze soort beschreef als een tortrix.

Auteursnaam en jaartal
(Fabricius, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

bruine grasuil
Rhyacia simulans

varenuil
Callopistria juventina

perzikkruiduil
Melanchra persicariae

zuringuil
Acronicta rumicis

straaljagertje
Trigonophora flammea

donkere marmeruil
Deltote pygarga

alle soorten uit deze familie