zilverhaak Deltote uncula

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die vooral voorkomt op de zandgronden in de noordoostelijke provincies en lokaal in het midden van het land en op de Waddeneilanden. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-begin september in twee generaties. De vlinders vliegen zowel overdag als vanaf de schemering en komen op licht; ´s nachts bezoeken ze bloemen. De vlinders zijn gemakkelijk op te jagen; ze vliegen dan een klein stukje en gaan even verderop weer zitten.

Levenscyclus

Rups: juli-oktober. De soort overwintert als pop in een stevige cocon in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Silver Hook

Duitse naam

Ried-Grasmotteneulchen

Synoniemen

Lithacodia uncula, Erastria uncula, Eustrotia uncula, Hydrelia uncula, Unca uncula, Agrophila unca

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Het lichte deel op de vleugels van deze soort geeft een zilveren indruk en het uitsteeksel dat doordringt in het donkere deel is de haak. Zie ook bij 'toelichting wetenschappelijke naam'.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Deltote: deltotos is van een vorm die overeenkomt met de Griekse letter delta. Een driehoekige vorm dus: de vleugelvorm.
uncula: uncula is een haakje, naar de wat haakachtige vorm van de niervlek die vanuit de veeg langs de costa naar voren steekt.

Auteursnaam en jaartal

(Clerck, 1759)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-12 mm. Deze slank gebouwde kleine uil heeft een uniek en weinig variabel patroon op de olijfbruine voorvleugel. Langs de voorrand loopt een crèmekleurige baan, van waaruit de schuine witte niervlek als een haak het middenveld insteekt. Langs de achterrand en de voorrand lopen grijze strepen die vaak roze getint zijn. Er is enige variatie in kleur, maar de tekening is zeer constant.

Gelijkende soorten rups

Zilverstreep (Deltote bankiana) en bonte marmeruil (Deltote deceptoria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral moerassen en heiden; de soort zwerft soms uit naar andere habitattypes.

Planten

Diverse grassen en zeggen, waaronder ruwe smele en boszegge.

Waardplant

Zegge
Carex

Smele
Deschampsia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie