zwartkophoornaarvlinder Eusphecia melanocephala

Familie

wespvlinders (SESIIDAE)

Zeldzaamheid

In 2018 nieuw voor Nederland gevonden. In België zeer zeldzaam.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Meer

Herkenning

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Planten

Ratelpopulier (Populus tremula)

Waardplant

Populier
Populus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie wespvlinders (SESIIDAE)

frambozenglasvlinder
Pennisetia hylaeiformis

schijn-wolfsmelkwespvlinder
Chamaesphecia empiformis

elzenwespvlinder
Synanthedon spheciformis

wilgenwespvlinder
Synanthedon formicaeformis

spulers wespvlinder
Synanthedon spuleri

zwartkophoornaarvlinder
Eusphecia melanocephala

Alle soorten uit deze familie