Vragen meetnet libellen

In het libellenmeetnet zijn twee verschillende soorten routes. Op de algemene routes worden alle soorten libellen geteld gedurende het hele seizoen (mei t/m september), op de soortgerichte routes wordt één specifieke soort geteld in de hoofdvliegtijd van die soort.

 

Hoe kan ik me aanmelden?

Vindt u het leuk om een route te gaan lopen? Neem dan contact op met het meetnetteam. Wij nemen dan contact met u op om een route uit te zetten. Routes worden buiten het veldwerkseizoen uitgezet, in het algemeen tussen januari en half mei.

Meld je aan

Wat wordt er van mij verwacht?

Om een monitoringroute te lopen, moet u een basale kennis van libellen hebben. Daarnaast moet u de mogelijkheid hebben om liefst één keer per week een half uur, exclusief reistijd, alleen of samen met iemand een telling te verrichten.

Meld je aan

Hoe tel ik een algemene libellenroute?

De libellen worden geteld langs een vaste telroute, die in overleg met de coördinator wordt uitgezet. Een route kan 50 tot 1000 meter lang zijn, in de meeste gevallen is 300 meter een mooie afstand. Van mei tot en met september wordt een route minimaal eens in de twee weken gelopen, in een constant en rustig wandeltempo. De libellen worden geteld tot twee meter op de oever en tot vijf meter op het water. Een route hoeft niet in een heel libellenrijk gebied te liggen. Een locatie is geschikt zolang er het hele seizoen libellen bij het water vliegen en de oever goed begaanbaar is. Een route kan dus ook in een stadspark liggen of langs een sloot in het buitengebied.

Aangezien tellingen van jaar tot jaar met elkaar vergeleken worden, is het erg belangrijk dat ze altijd op dezelfde manier en onder dezelfde omstandigheden worden uitgevoerd.

Lees de uitgebreide richtlijnen in de handleiding

 

Wat is een soortgerichte route?

Zeldzame soorten worden op de algemene routes te weinig geteld om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de voor- of achteruitgang van de soort. Voor deze soorten kan soortgerichte monitoring een goede oplossing zijn. Bij soortgerichte monitoring wordt een route speciaal voor één soort uitgezet op een plek waar zich een goede populatie bevindt. Deze route wordt alléén in de vliegtijd van de betreffende libel drie tot zes keer gelopen.  De tellers van soortgerichte routes krijgen van De Vlinderstichting een seintje wanneer de vliegtijd van de soort weer begint.

Kijk waar nog soortgerichte routes nodig zijn

Alternatieve methode voor de rivierrombout

De rivierrombout is een soort die lastig langs een vaste route te tellen is. Dit komt omdat de imago’s (volwassen libellen) slechts zeer kortstondig langs de waterkant zijn aan te treffen. De trefkans is dus laag. Het tellen van larvenhuidjes levert betere resultaten op. Daarom is voor de rivierrombout een alternatieve methode ontwikkelt: de Riviersluiptelling.

Lees hier hoe je aan de Riviersluiptelling kunt meedoen.