Stages en afstuderen

Afstudeerprojecten

Studenten van HBO-opleidingen en universiteiten kunnen aan een afstudeerproject werken. Dit betreft vooral een verdieping en een aanvulling op lopende projecten of onderwerpen die in de belangstelling staan. Uiteraard wordt de zwaarte van het onderwerp, bijvoorbeeld wat betreft gegevensverwerking en statistiek, aangepast aan de vooropleiding. We gaan ervan uit dat je zelfstandig kunt werken en eigen initiatief niet uit de weg gaat.

Prof. dr. Michiel Wallis de Vries van De Vlinderstichting is als buitengewoon hoogleraar Ecologie en Bescherming van Insecten verbonden aan de Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer (PEN) van Wageningen Universiteit. Studenten Bos- en Natuurbeheer of Biologie kunnen bij hem aankloppen voor een afstudeervak op vlindergebied.

Stageplaatsen

Bij stages is de eigen opdracht korter en concreter. Een belangrijk deel vormt daarnaast het functioneren binnen de organisatie. Je maakt kennis met projectmatig werken en samenwerking in teamverband. Stagiairs werken naast hun eigen opdracht mee aan lopende projecten en reguliere activiteiten. Naast veldwerk betreft dit onder meer gegevensverwerking, het meehelpen bij activiteiten zoals lezingen en tentoonstellingen en het deelnemen aan natuur- en milieumarkten. Ook stagiairs moeten zelfstandig kunnen werken.

Wij zijn geen erkend leerbedrijf voor MBO-opleideingen en kunnen dus geen MBO-stages aanbieden.

Onderwerpen

Onderzoek en Advies

Op het gebied van Onderzoek en Advies is er van mei tot september vaak veldwerk te doen, in sommige gevallen zelfs in het winterseizoen. Buiten het veldseizoen kun je bijvoorbeeld werken aan onderzoek op basis van bestaande gegevensbestanden en literatuurstudie.

Thema’s:

  • Monitoring
  • Ecologisch onderzoek – invloed van omgevingsfactoren
  • Ecologisch onderzoek – autecologie van soorten
  • Inrichting & BeheerNachtvlinders

Voorlichting en Educatie

Op het gebied van Voorlichting en Educatie varieert het werk van het samenstellen van brochures en literatuurstudie tot enquêtes en interviews. Dat kan voor verschillende doelgroepen: onze donateurs/volgers, basisscholen, gemeenten enz.

Thema’s:

  • Communicatie
  • Educatie

Overzicht onderwerpen

Elk jaar wordt in november een lijst met onderwerpen gepubliceerd. Lees de meest recente lijst (november 2020). Deze lijst wordt jaarlijks in het najaar geactualiseerd. Zie ook hieronder!

Najaar 2021

Heb je belangstelling voor een stage of afstudeeropdracht bij De Vlinderstichting, kies dan een of twee van de onderwerpen uit onze brochure en stuur een mail met je motivatie naar Liesbeth van Agt