Samenwerking

De Vlinderstichting werkt veel samen met andere organisaties. Want door de krachten te bundelen kan er meer bereikt worden.

Butterfly Conservation Europe (BCE)

Dag- en nachtvlinders gaan overal in Europa sterk achteruit, evenals hun leefgebieden. Daarom is in 2004 Butterfly Conservation Europe opgericht met als doelstellingen het stoppen van de snelle achteruitgang van dag- en nachtvlinders én hun leefgebieden in Europa. Daarnaast worden initiatieven gericht op de bescherming van vlinders en hun leefgebieden gestimuleerd.
De partners in BCE zijn naast De Vlinderstichting:

British Butterfly Conservation (Engeland)
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (België)
Umweltforschungszentrum (Duitsland)

Meer informatie

De Groene Koepel

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie in Nederland en omringende landen. De Groene Koepel is een marketing- en belangenbehartigingsorganisatie voor de drie keurmerken Natuurkampeerterreinen, GroepsNatuurkampeerterreinen en Trekkershutten. Daarnaast staat zij met het DGK Lab als kennis- en ontwikkelcentrum aan de basis van verschillende innovaties in de verblijfsrecreatie.

Meer informatie

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Alle waarneming van vlinders en libellen worden opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna. De Vlinderstichting heeft toegang tot deze databank, zodat snel en eenvoudig waarnemingen kunnen worden opgevraagd.

Meer informatie

SoortenNL

SoortenNL is een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden.

Het netwerk is ontstaan uit een samenvoeging van Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) en de koepel Soortenbescherming Nederland. Binnen het netwerk wordt o.a. gewerkt aan de Nationale Databank Flora en Fauna, ecologische monitoring en bescherming van soorten en hun leefgebieden.

Meer informatie

Nature Today

Nature Today houdt u op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in de natuur in Nederland en daarbuiten. Biologen geven u dagelijks informatie over onder andere vlinders, zoogdieren, amfibieën, libellen, planten, zeedieren en vogels. Nature Today is voortgekomen uit Natuurbericht.

Meer informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Landelijk Meetnet Vlinders is sinds 1990 een samenwerking tussen De Vlinderstichting en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met als doel het verzamelen van actuele informatie over de vlinderstand in Nederland.
Lees meer over het Landelijk Meetnet Vlinders

Meer informatie

IUCN

IUCN NL is de samenwerkingsorganisatie van de 35 in Nederland gevestigde leden van IUCN. De Vlinderstichting is lid van de IUCN. Er worden projecten uitgevoerd die de brug vormen tussen maatschappelijke organisaties, de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap Alle projecten hebben te maken hebben met het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit.

Meer informatie

NL Greenlabel

NL Greenlabel, opgericht door Nico Wissing (Tuin- en Landschapsontwerper) en Lodewijk Hoekstra (tv tuinman), heeft tot doel het gebruik van duurzame producten en materialen en groen in de ruimste zin van het woord te bevorderen, zoals de inrichting van groenvoorzieningen in woonwijken. Lodewijk Hoekstra is ambassadeur voor De Vlinderstichting.

Meer informatie

Vivara Natuurbeschermingsproducten

De samenwerking met Vivara Natuurbeschermingsproducten is gericht op het onder de aandacht brengen en versterken van elkaars activiteiten. Daarnaast worden samen producten voor vlinders en insecten ontwikkeld die Vivara in haar assortiment opneemt onder het logo van De Vlinderstichting.

Ga naar de website van Vivara Natuurbeschermingsproducten.

 

Meer informatie

YouBeDo

De Vlinderstichting is aangesloten bij YouBeDo, de enige webwinkel voor boeken waarbij je 10% van elke aankoop gratis kunt doneren aan een goed doel van jouw keuze. De Vlinderstichting bijvoorbeeld. En dat is mooi meegenomen voor de vlinders en libellen!

Ga meteen naar YouBeDo!

Meer informatie

Schilderen op nummers

Wat is er nou mooier om te schilderen dan een vlinder, zo’n kleurig en teer beestje? Onze partner Schilderen op nummers maakt dat heel gemakkelijk. Speciaal voor de vlinderfans hebben ze aan aantal mooie pakketten geproduceerd waarmee iedereen de mooiste vlinderschiderijen kan maken. En wat even mooi is: voor elk verkocht pakket doneert Schilderen op nummers maar liefst € 5 aan De Vlinderstichting!

Meer informatie

Stickerwinkel

Stickers laten maken bij Stickerwinkel.com! Zij ondersteunen ons bij het maken van stickers, zodat u de mooiste stickers voor een zacht prijsje kunt bestellen. 

Meer informatie

Over De Vlinderstichting