Bescherming van bedreigde vlinders

Mede mogelijk gemaakt door: Meerdere opdrachtgevers

De Vlinderstichting houdt zich grootschalig bezig met de bescherming van bedreigde vlinders. Er moet nog heel veel gebeuren, maar gelukkig is er ook al heel veel gedaan. Hier is een overzicht te vinden van wat er allemaal op dit gebied gebeurt.

Op deze pagina is terug te vinden welke dagvlindersoorten  op de Rode Lijst staan. Als je graag meer wilt weten over de nachtvlinders, dan hebben we daar een (voorlopige) rode lijst voor. Deze is hier terug te vinden. Wil je lezen over een aantal van onze succesen? Lees ze hier

De volgende dagvlindersoorten zijn ernstig bedreigd:

Deze soorten zijn bedreigd:

De keizersmantel en iepenpage behoren onder andere tot de grote successen die we bij de bescherming en herstel van vlinders hebben gehad. De keizersmantel was uit Nederland verdwenen als standvlinder, maar is sinds 2015 weer officieel terug en staat nu als thans niet bedreigd op de rode lijst! Hetzelfde geldt voor de Iepenpage.

Niet alleen de Rode lijst soorten worden door ons beschermd. De argusvlinder is daar een voorbeeld van.  Hiervoor is een project voor opgezet om deze te beschermen en herstellen.

Vind je dat De Vlinderstichting goed werk verricht met de bescherming van de vlinders? We waarderen je steun zeer. 

Bedreigde soorten beschermen

Note: deze lijst is niet volledig. Niet al ons werk wordt op deze pagina weergegeven. Deze pagina is bedoeld om een beter beeld te scheppen van het werk dat er gedaan wordt om de bedreigde soorten te beschermen.

Michiel  Wallis de Vries

Projectleider

Michiel Wallis de Vries

Contact opnemen