VSB Vlindertuinen

Vanaf 2001 heeft De Vlinderstichting 50 vlindertuinen aangelegd bij zorginstellingen. Bewoners konden hier genieten van natuur vlak bij huis. Er werd samengewerkt met scholen uit de beurt, zodat de kinderen les konden krijgen in de tuin en in contact konden komen met de bewoners van de instellingen.

Het VSB Fonds en De Vlinderstichting ontwikkelden samen het idee om bij zo'n 50 zorginstellingen, zoals verzorging- en verpleeghuizen en tehuizen voor (verstandelijk) gehandicapten, vlindertuinen aan te leggen. Voor de bewoners van de instellingen betekent deze - gratis - tuin een verfraaiing van de omgeving, terwijl de tuin tevens als toevluchtsoord voor vlinders dient, De instelling moet zelf kinderen uit de omgeving bij het project betrekken, om zo de integratie tussen de bewoners en omwonenden te stimuleren. De school ontvangt lesmateriaal,waardoor de tuin tevens een educatieve functie krijgt. In 2000/2001 werden 50 van deze VSB Vlindertuinen aangelegd.

Het project werd gefinancierd door het VSB Fonds en uitgevoerd door De Vlinderstichting. Het ontwerp is gemaakt door Tuinbureau Liesbeth ten Hallers, de tuinen zijn aangelegd door BTL Uitvoering.