Landelijk Meetnet Nachtvlinders

Sinds de uitgave van de Veldgids Nachtvlinders in 2006 door Tirion is de belangstelling voor macronachtvlinders flink toegenomen. Door deze toegenomen belangstelling denken De Vlinderstichting en de WVF dat de tijd rijp is om aan een landelijk meetnet voor deze vlindergroep te beginnen. In Limburg, Zeeland en België is men al enthousiast bezig met dit type herhaalde tellingen op een locatie en worden goede resultaten behaald. Ook elders in het land wordt door individuele vlinderaars al op deze manier geteld, soms al vele jaren lang. Het is dus tijd om een platform te bieden waar dergelijke waarnemingen ondergebracht kunnen worden.

Meedoen is makkelijk
Het vangen en tellen van de nachtvlinders gebeurt met behulp van een val met vaste maten en een lamp. De enige voorwaarde om mee te doen is een redelijke kennis van de macro-nachtvlinders in uw omgeving en minimaal zes maal per jaar één à enkele uren tijd.

Handleiding

We hebben een handleiding geschreven voor het nachtvlindermeetnet, zowel over uw telpunt als over het invoeren in het nieuwe systeem. Wilt u dit rustig doorlezen, en alles op een rijtje? Klik dan hier voor de handleiding:

Handleiding Meetnet Nachtvlinders

Hoe werkt het?

Doe mee

Doe mee

Handleiding en formulieren