bleekschouderuil Acontia lucida

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze trekvlinder zijn slechts enkele waarnemingen bekend uit ons land: één uit 1947 in Sint-Michielsgestel, één uit 1997 bij Rockanje en één uit 2007 in Retranchement. In 2020 werd een vlinder gevangen in Limburg en in 2021 en 2022 werd de soort in Zeeland gezien.

Rode lijst

trekvlinder

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei-augustus in twee generaties. De vlinders komen op licht en bezoeken overdag bloemen.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Pale Shoulder

Duitse naam

Gelbhorn-Eulenspinner

Franse naam

le Collier blanc

Synoniemen

Tarache lucida

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Kop en schouders van dit mooie uiltje zijn bleek t.o.v. de rest van de vleugels. Ook de Engelse naam geeft dit aan.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Acontia: akontias is een slangesoort, naar de vlugge manier van bewegen, aldus Treitschke.
lucida: lucidus is helder, glimmend. Dit verwijst naar de witte vlekken op de vleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1766)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-15 mm. De voorvleugel van deze uil heeft een sterk gebogen voorrand en een contrastrijk uiterlijk. Opvallend is het witte veld bij de vleugelwortel, dat evenals de bovenzijde van het borststuk grijsachtig gevlekt is. De rest van de voorvleugel is grotendeels bruinachtig donkergrijs of zwartachtig met langs de voorrand een opvallende grote witte vlek en een in grootte variërende witte vlek bij de binnenrandhoek. Op de voorvleugel bevinden zich vaak vage oranjeachtige vlekjes, met name op de grens van de donkere en de lichte velden; ook kan het donkere gedeelte van de vleugel soms een oranjeachtige tint hebben. De achtervleugel is witachtig in het midden en heeft brede zwarte randen.

Gelijkende soorten vlinder

De akkerwinde-uil (Tyta luctuosa) heeft eveneens een grote witte vlek langs de voorrand, maar mist het grote witachtige veld bij de vleugelwortel.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme droge, open en bloemrijke gebieden.

Planten

Akkerwinde, hondsdraf en kaasjeskruid.

Waardplant

Akkerwinde
Convolvulus

Hondsdraf
Glechoma

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie