gerande marmeruil Polia hepatica

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt zeer lokaal en verspreid voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half juli in één generatie. De vlinders komen op smeer en soms op licht. Overdag worden ze soms rustend op berkenstammen aangetroffen.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups tussen lage vegetatie en verpopt zich in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Silvery Arches

Duitse naam

Birken-Blättereule

Franse naam

la Noctuelle teinte , la Noctuelle du bouleau

Synoniemen

Luperina hepatica, Polia tincta, Mamestra tincta, Hadena tincta, Aplecta tincta, Polia tricoma, Polia trimaculosa

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De marmeruilen hebben een gemarmerde tekening.
Deze mooie uil heeft een kenmerkende achterrand op de voorvleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Polia: polios is grijs, wijzend op de grondkleur van een aantal soorten binnen dit genus.

Auteursnaam en jaartal

(Clerck, 1759)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 21-25 mm. Deze uil is te herkennen aan de sterk gemarmerde, glanzende grijsachtige voorvleugel; ook rood-, zilver- of blauwachtig bestoven exemplaren komen voor. De golflijn is aan de binnenzijde op drie plaatsen afgezet met zwart, wat vooral in de binnenrandhoek duidelijk zichtbaar is. Op het grijze borststuk bevinden zich roodachtige haarbosjes.

Gelijkende soorten vlinder

De marmeruil (P. nebulosa) mist de glans op de voorvleugel en heeft bij de binnenrandhoek een opvallende zwarte pijlvlek. Zie ook de bruine heide-uil (P. bombycina).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Met struiken begroeide heiden, rivieroevers, moerasachtige gebieden en open bossen.

Planten

Diverse kruidachtige planten zoals walstro en zuring. Na de overwintering ook houtige planten en loofbomen, waaronder berk, wilg, kamperfoelie en bosbes.

Waardplant

Berk
Betula

Walstro
Galium

Kamperfoelie
Lonicera

Zuring
Rumex

Wilg
Salix

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie