zeeuwse grasworteluil Apamea oblonga

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die verspreid over het land af en toe wordt waargenomen, het meest in de westelijke helft van het land. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-eind augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen zowel op licht als op smeer. Ze bezoeken bloemen van onder andere distels en silene.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag in een met spinsel beklede holte in de grond tussen de wortels van de waardplant of onder een steen. De soort overwintert als rups en verpopt zich daarna in een holte in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Crescent Striped

Synoniemen

Apamea abjecta, Hadena abjecta, Luperina abjecta, Apamea lunulina

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rups van de zeeuwse grasworteluil brengt het grootste deel van zijn leven door tussen graswortels.
Zeeland is de omgeving waar deze soort voorkomt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Apamea: apamea is de naam van een stad in Klein-Azië waar Theodorus, een van de oude kerkvaders woonde; verder zonder enthomologische betekenis. Auteurs gebruikten wel vaker namen van steden in Klein-Azië en telkens met een kerkelijke achtergrond en zonder verdere enthomologische betekenis: Thyatira (Ochsenheimer) en nicaea (Prunner). Antiochus de Grote tekende in Apamea een vredesovereenkomst met de Romeinen (88 v.Ch) na de verloren slag bij Magnesia.
oblonga: oblongus is langwerpig, naar de zwarte lijn die vaak aanwezig is tussen de ante- en postmediane lijnen

Auteursnaam en jaartal

(Haworth, 1809)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-21 mm. De voorrand van de brede voorvleugel maakt een rechte hoek met de achterrand; de vleugelpunt zelf is echter vrij stomp. De voorvleugel heeft een donkere grijsachtig bruine grondkleur en een zacht zijdeachtig uiterlijk. Kenmerkend zijn de gedeeltelijk crèmekleurige omlijning van de niervlek, de V-vormige buitenste dwarslijn en de W in de lichte golflijn. Tussen de centrale dwarslijnen is dicht bij de binnenrand van de vleugel  een donkere balk zichtbaar.

Gelijkende soorten vlinder

De graswortelvlinder (A. monoglypha) is groter en heeft grote lichte uilvlekken. De schapengrasuil (A. furva) is kleiner. De grauwe grasuil (A. remissa) en de veldgrasuil (A. anceps) hebben een smaller toelopende voorvleugel en de achterrand wijkt meer naar binnen. Zie ook de tandjesuil (Sideridis turbida).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Schorren, kwelders, slikken, moerassen, riviermonden en duinvalleien.

Planten

Diverse grassen, waaronder kweldergras en rood zwenkgras.

Waardplant

Zwenkgras
Festuca

Kweldergras
Puccinellia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie