zeeuwse grasworteluil Apamea oblonga

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Apamea oblonga
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die verspreid over het land af en toe wordt waargenomen, het meest in de westelijke helft van het land. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst
ernstig bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-21 mm. De voorrand van de brede voorvleugel maakt een rechte hoek met de achterrand; de vleugelpunt zelf is echter vrij stomp. De voorvleugel heeft een donkere grijsachtig bruine grondkleur en een zacht zijdeachtig uiterlijk. Kenmerkend zijn de gedeeltelijk crèmekleurige omlijning van de niervlek, de V-vormige buitenste dwarslijn en de W in de lichte golflijn. Tussen de centrale dwarslijnen is dicht bij de binnenrand van de vleugel  een donkere balk zichtbaar.

Gelijkende soorten vlinder

De graswortelvlinder (A. monoglypha) is groter en heeft grote lichte uilvlekken. De schapengrasuil (A. furva) is kleiner. De grauwe grasuil (A. remissa) en de veldgrasuil (A. anceps) hebben een smaller toelopende voorvleugel en de achterrand wijkt meer naar binnen. Zie ook de tandjesuil (Sideridis turbida).

veldgrasuil
Apamea anceps
NOCTUIDAE: Hadeninae

tandjesuil
Sideridis turbida
NOCTUIDAE: Hadeninae

grauwe grasuil
Apamea remissa
NOCTUIDAE: Hadeninae

schapengrasuil
Apamea furva
NOCTUIDAE: Hadeninae

graswortelvlinder
Apamea monoglypha
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-eind augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen zowel op licht als op smeer. Ze bezoeken bloemen van onder andere distels en silene.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag in een met spinsel beklede holte in de grond tussen de wortels van de waardplant of onder een steen. De soort overwintert als rups en verpopt zich daarna in een holte in de grond.

Waardplanten

Diverse grassen, waaronder kweldergras en rood zwenkgras.

Habitat

Schorren, kwelders, slikken, moerassen, riviermonden en duinvalleien.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die verspreid over het land af en toe wordt waargenomen, het meest in de westelijke helft van het land. RL: ernstig bedreigd.

Belgiƫ

Zeer zeldzaam en sterk achteruitgegaan. Vroeger gesignaleerd uit bijna het hele land; recente waarnemingen beperkt tot de slikken- en schorrengebieden aan de kust.

Mondiaal

Midden- en Noord-Europa en via Azië tot Sachalin. In Europa noordelijk tot Noord-Engeland, Zuid-Zweden en Zuid-Finland. Naar het zuiden tot Zuid-Frankrijk, Midden-Italië, Macedonië, Bulgarije en Klein-Azië. Oudere opgaven uit Noord-Amerika betreffen andere soorten.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Crescent Striped
Synoniemen
Apamea abjecta, Hadena abjecta, Luperina abjecta, Apamea lunulina
Toelichting Nederlandse naam

De rups van de zeeuwse grasworteluil brengt het grootste deel van zijn leven door tussen graswortels.
Zeeland is de omgeving waar deze soort voorkomt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Apamea: apamea is de naam van een stad in Klein-Azië waar Theodorus, een van de oude kerkvaders woonde; verder zonder enthomologische betekenis. Auteurs gebruikten wel vaker namen van steden in Klein-Azië en telkens met een kerkelijke achtergrond en zonder verdere enthomologische betekenis: Thyatira (Ochsenheimer) en nicaea (Prunner). Antiochus de Grote tekende in Apamea een vredesovereenkomst met de Romeinen (88 v.Ch) na de verloren slag bij Magnesia.
oblonga: oblongus is langwerpig, naar de zwarte lijn die vaak aanwezig is tussen de ante- en postmediane lijnen

Auteursnaam en jaartal
(Haworth, 1809)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

moerasspirea-uil
Athetis pallustris

zwarte witvleugeluil
Aporophyla nigra

gemarmerd heide-uiltje
Elaphria venustula

iepengouduil
Xanthia gilvago

kamillevlinder
Cucullia chamomillae

bonte grasuil
Cerapteryx graminis

alle soorten uit deze familie