gevlekte groenuil Moma alpium

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland, in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden; elders af en toe een waarneming. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-begin augustus in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken ´s nachts honingdauw; overdag worden ze soms rustend aangetroffen op een eikenstam.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rupsen zitten vooral in de kruinen van bomen; eerst leven ze in groepen bij elkaar, later solitair. De soort overwintert als pop, soms meerdere jaren, in een stevige cocon in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Scarce Merveille du Jour

Duitse naam

Seladoneule

Franse naam

l'Avrilière

Oud Nederlandse naam

alpiumuiltje

Synoniemen

Diphtera alpium, Daseochaeta alpium, Moma orion, Diphtera orion

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De groenuilen hebben groen op de voorvleugels.
Groene vlekken vormen met zwarte tekening deze zeer fraaie vlinder.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Moma: Momus is de god van de spot. Dit werd ingegeven door Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758, ludifico is spotten 'simillima Ph. aprilinae), een niet Nederlandse soort die door Hübner in dit genus werd opgenomen.
alpium: alpes, alpium zijn de Alpen of bergen in het algemeen. De plaats van het type-exemplaar is Göteborg, een Zweedse zeehaven. Deze plaatsnaam wordt opgegeven alleen omdat het tijdschrift waarin de publicatie stond, werd uitgegeven in Göteborg. De vlinder zelf kan goed in de bergen meer landinwaarts, zijn gevangen.

Auteursnaam en jaartal

(Osbeck, 1778)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-20 mm. De enige groen, zwart en wit gekleurde uil die in de (voor)zomer vliegt. De korstmosgroene voorvleugel heeft een witachtige voorrand en twee witachtige lengtestrepen. De zwarte tekening bestaat ruwweg uit drie dwarsbanden, waarvan die in het wortelveld en die in het zoomveld meestal het sterkst aanwezig zijn. Langs de achterrand bevinden zich twee bruine vlekken.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de diana-uil (Griposia aprilina) en de groene korstmosuil (Nyctobrya muralis).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

(Eiken)bossen en struwelen met eik.

Planten

Vooral eik; ook beuk en berk.

Waardplant

Berk
Betula

Beuk
Fagus

Eik
Quercus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie