kalkbandspanner Cataclysme riguata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Cataclysme riguata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1966.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Een donkerbruin spannertje dat door de grove donkere spikkeling een tamelijk ruw uiterlijk heeft. Op de voorvleugel bevinden zich enkele zeer fijne, grillige witte dwarslijntjes. De achtervleugel is iets lichter van kleur.

Gelijkende soorten vlinder

De gegolfde spanner (Hydria undulata) is veel groter en lichter bruin met vele, dikkere witte gegolfde lijntjes.

gegolfde spanner
Hydria undulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: vliegt in de zomermaanden. De vlinders komen op licht.

Waardplanten

In het buitenland: walstro en bedstro.

Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1966.

België

Verdwenen. Vroeger gekend uit de Kalkstreek in Namen, maar daar na 1980 niet meer waargenomen.

Mondiaal

Het Iberisch Schiereiland, West- en Midden-Europa naar het oosten tot de Centraal-Aziatische gebergten. In Duitsland loopt de areaalgrens noordelijk van het Thüringer Woud, in het oosten tot West- en Centraal-Azië, in het zuiden: de westijke Middellandse Zee, de Balkan, Klein-Azië en in het noorden tot de Baltische staten.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Hügelmeisterspanner
Franse naam
la Veinée
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
Bij Ebert lezen we dat deze soort vooral voorkomt op kalkrijke hellingen.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1813)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

silenedwergspanner
Eupithecia venosata

bleke novemberspanner
Epirrita christyi

valeriaandwergspanner
Eupithecia valerianata

donkere ogentroostspanner
Perizoma bifaciata

hopdwergspanner
Eupithecia assimilata

Struikheidedwergspanner
Eupithecia goossensiata

alle soorten uit deze familie