kalkbandspanner Cataclysme riguata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1966.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: vliegt in de zomermaanden. De vlinders komen op licht.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Hügelmeisterspanner

Franse naam

la Veinée

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
Bij Ebert lezen we dat deze soort vooral voorkomt op kalkrijke hellingen.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1813)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Een donkerbruin spannertje dat door de grove donkere spikkeling een tamelijk ruw uiterlijk heeft. Op de voorvleugel bevinden zich enkele zeer fijne, grillige witte dwarslijntjes. De achtervleugel is iets lichter van kleur.

Gelijkende soorten vlinder

De gegolfde spanner (Hydria undulata) is veel groter en lichter bruin met vele, dikkere witte gegolfde lijntjes.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

In het buitenland: walstro en bedstro.

Waardplant

Walstro
Galium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie