moerasplantenboorder Globia algae

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Globia algae
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt zeer verspreid over het land lokaal voor. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-18 mm. Het mannetje van deze uil is goed van de gelijkende soorten te onderscheiden door de oranjebruine grondkleur van de voorvleugel. Het vrouwtje is groter en meer bruingeel van kleur. De rechte achterrand en de gebogen voorrand vormen samen een bijna rechte hoek en de vleugelpunt is vrij scherp. Op de tamelijk effen ondergrond is een diffuse donkere bestuiving aanwezig; langs de hoofdader ligt daardoor een korte centrale veeg, waarin de niervlek als een kleine donkere vlek zichtbaar is. Van de centrale dwarslijnen is de uit stippen bestaande buitenste dwarslijn duidelijk zichtbaar. De franjelijn is dun en ononderbroken.

Kenmerken rups

Tot 50 mm; lang en slank; lichaam bleek, doorschijnend groen; lijkt sterk op G. sparganii, maar de kop is donkerder getekend.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gestippelde rietboorder (Lenisa geminipuncta), de egelskopboorder (G. sparganii), de herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa), de zeggeboorder (Denticucullus pygmina) en de stippelrietboorder (Protarchanara brevilinea).

egelskopboorder
Globia sparganii
NOCTUIDAE: Hadeninae

gestippelde rietboorder
Lenisa geminipuncta
NOCTUIDAE: Hadeninae

stippelrietboorder
Protarchanara brevilinea
NOCTUIDAE: Hadeninae

herfst-rietboorder
Rhizedra lutosa
NOCTUIDAE: Hadeninae

zeggeboorder
Denticucullus pygmina
NOCTUIDAE: Hadeninae

Gelijkende soorten rups

Egelskopboorder (Globia sparganii).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

egelskopboorder
Globia sparganii
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Begin juli-eind september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en vooral het mannetje komt op licht.

Levenscyclus

Rups: april-augustus. De rups leeft in de stengel van de waardplant en verpopt zich in een dode stengel met de kop omhoog. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Waardplanten

Lisdodde, gele lis en mattenbies.

Habitat

Oevers van rivieren, meren en sloten, natte weilanden en moerasachtige gebieden.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt zeer verspreid over het land lokaal voor. RL: gevoelig.

België

Wellicht verdwenen. Historische meldingen uit alle Belgische provincies, behalve Luxemburg, maar recente waarnemingen ontbreken.

Mondiaal

Lokaal in Europa, noordelijk tot Zuid-Engeland, Zuid-Ierland, de zuidelijke delen van Scandinavië en Estland. Naar het zuiden tot Noord-Spanje, Midden-Italië, Slovenië, Albanië en Bulgarije. Verder Turkije, de Krim en de Kaukasus.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Rush Wainscot
Duitse naam
Teichröhricht-Schilfeule
Franse naam
la Nonagrie de la canne
Synoniemen
Archanara cannae, Nonagria cannae, Archanara algae, Nonagrai algae, Capsula algae
Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van veel uiltjes dringen door in de stengel van planten; ze eten en groeien daar.
Deze soort heeft een aantal moerasplantensoorten als waardplant.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

algae: waarschijnlijk werd abuisivelijk gedacht dat alg een voedselplant zou zijn. Ochsenheimer (1816) veranderde de naam naar cannae is riet.

Auteursnaam en jaartal
(Esper, 1789)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

gele uil
Enargia paleacea

gele granietuil
Polymixis flavicincta

grijze herfstuil
Eugnorisma glareosa

halmrupsvlinder
Mesapamea secalis

variabele grasuil
Apamea crenata

alle soorten uit deze familie