moerasplantenboorder Globia algae

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt zeer verspreid over het land lokaal voor. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juli-eind september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en vooral het mannetje komt op licht.

Levenscyclus

Rups: april-augustus. De rups leeft in de stengel van de waardplant en verpopt zich in een dode stengel met de kop omhoog. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Rush Wainscot

Duitse naam

Teichröhricht-Schilfeule

Franse naam

la Nonagrie de la canne

Synoniemen

Archanara cannae, Nonagria cannae, Archanara algae, Nonagrai algae, Capsula algae

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van veel uiltjes dringen door in de stengel van planten; ze eten en groeien daar.
Deze soort heeft een aantal moerasplantensoorten als waardplant.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

algae: waarschijnlijk werd abuisivelijk gedacht dat alg een voedselplant zou zijn. Ochsenheimer (1816) veranderde de naam naar cannae is riet.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1789)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-18 mm. Het mannetje van deze uil is goed van de gelijkende soorten te onderscheiden door de oranjebruine grondkleur van de voorvleugel. Het vrouwtje is groter en meer bruingeel van kleur. De rechte achterrand en de gebogen voorrand vormen samen een bijna rechte hoek en de vleugelpunt is vrij scherp. Op de tamelijk effen ondergrond is een diffuse donkere bestuiving aanwezig; langs de hoofdader ligt daardoor een korte centrale veeg, waarin de niervlek als een kleine donkere vlek zichtbaar is. Van de centrale dwarslijnen is de uit stippen bestaande buitenste dwarslijn duidelijk zichtbaar. De franjelijn is dun en ononderbroken.

Kenmerken rups

Tot 50 mm; lang en slank; lichaam bleek, doorschijnend groen; lijkt sterk op G. sparganii, maar de kop is donkerder getekend.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gestippelde rietboorder (Lenisa geminipuncta), de egelskopboorder (G. sparganii), de herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa), de zeggeboorder (Denticucullus pygmina) en de stippelrietboorder (Protarchanara brevilinea).

Gelijkende soorten rups

Egelskopboorder (Globia sparganii).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Oevers van rivieren, meren en sloten, natte weilanden en moerasachtige gebieden.

Planten

Lisdodde, gele lis en mattenbies.

Waardplant

Lis
Iris

Bies
Schoenoplectus

Lisdodde
Typha

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie