oostelijke uil Fabula zollikoferi

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Fabula zollikoferi
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit Zeist in 1949.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-25 mm. Deze grote bleke geelbruine uil heeft een onduidelijke niervlek die aan de binnenzijde vaak donker gekleurd is. Tussen de vleugelwortel en de niervlek ligt vaak een onduidelijke donkere lijn. Sommige exemplaren hebben een zwart bestoven voorvleugel, waarop lichte aders en een lichte band in het zoomveld zichtbaar zijn.

Gelijkende soorten vlinder

De lisdoddeboorder (Nonagria typhae) heeft een bredere, meer afgeronde voorvleugel met een onduidelijke niervlek waarvan de binnenzijde niet donker gekleurd is; de franjelijn bestaat uit zwarte vlekjes. De herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa) heeft een spitse vleugelpunt en de niervlek is afwezig of zeer vaag.

lisdoddeboorder
Nonagria typhae
NOCTUIDAE: Hadeninae

herfst-rietboorder
Rhizedra lutosa
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Augustus-oktober in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer.

Levenscyclus

In Oost-Europa is de rups aanwezig van oktober-juli; de soort overwintert als rups.

Waardplanten

Diverse grassen en zeggen.

Habitat

Vooral open gebieden.

Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit Zeist in 1949.

Belgiƫ

Deze soort komt niet in België voor.

Mondiaal

Een hele goede vlieger, die een sterke migratie vertoont. Het originele areaal ligt in Centraal Aziatisch-Siberië, Turkmenistan, West-Siberië, de voet van de westelijke Altaj en Noordwest-China. Populaties in Europa zijn met uitzondering van een gebied ten westen van de Oeral niet bekend of op zijn minst twijfelachtig. Bereikt regelmatig, maar niet ieder jaar, Europa en dan vooral noordelijk van de Karpaten, de Alpen en de Pyreneeën. Trekkers zijn bekend van West-Engeland, Nederland, Midden-Europa, Zuid-Scandinavië, de Baltische Staten en voormalig Rusland.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Scarce Arches
Duitse naam
Sumpfgras-Spannereule
Synoniemen
Apamea zollikoferi, Luperina zollikoferi
Toelichting Nederlandse naam

Deze bij ons zeer ongewone soort heeft zijn verspreidingsgebied ver oostelijk van ons land.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

zollikoferi: zollikoferi is een eerbetoon aan C.T. Zollikofer, een Zwitserse natuuronderzoeker.

Auteursnaam en jaartal
(Freyer, 1836)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

bruine granietuil
Crypsedra gemmea

oranjegeel halmuiltje
Oligia fasciuncula

harige winteruil
Dasypolia templi

ruituil
Xestia stigmatica

glanzende marmeruil
Pseudeustrotia candidula

alle soorten uit deze familie