oranje bremspanner Isturgia limbaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor, vooral op de zandgronden. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-half augustus in twee generaties. De vlinders vliegen bij zonnig weer en worden soms opgejaagd van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: juni en oktober. De pop overwintert in de grond, soms meerdere jaren achter elkaar.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Frosted Yellow

Duitse naam

Schwarzgesäumter Besenginsterspanner

Franse naam

la Phalène bordée , la Phalène noble , l Entourée

Synoniemen

Fidonia limbaria, Speranza conspicuaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Brem is de enige waardplant van deze spannersoort.
Voor- en achtervleugels zijn prachtig oranje.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Isturgia: histourgia is weven, vlechten, de betekenis is niet duidelijk. Mogelijk slaat dit op de zwarte spikkels op de vleugels.
limbaria: limbatus is met grenzen. Van de costa en de termen die sterk contrasteren met de oranje grondkleur.

Auteursnaam en jaartal

(Fabricius, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben oranjegele vleugels met een chocoladebruine zoom, die bij het vrouwtje iets minder duidelijk is. De op de voor- en achtervleugel aanwezige bruine bestuiving kan variëren, waardoor sommige exemplaren meer bruingrijs van kleur zijn. De vleugels hebben enigszins afgeronde punten. In rust worden de vleugels boven de rug naar elkaar toe gevouwen zoals bij dagvlinders en wordt de groenbruine onderzijde van de achtervleugel met de sterke spikkeling en de witte strepen zichtbaar. Het mannetje heeft geveerde antennen.

Kenmerken rups

Tot 24 mm; lichaam groen of bruin met over de rug een donkere middenstreep met aan weerszijden lichte lengtestrepen; over de spiracula een zwartgezoomde gele lengtestreep; kop groen of bruin.

Gelijkende soorten rups

Klaverspanner (Chiasmia clathrata) en boterbloempje (Pseudopanthera macularia).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Zonnige plaatsen in bosachtige gebieden, heiden, schrale graslanden, spoordijken en duinen.

Planten

Brem.

Waardplant

Brem
Cytisus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie