tweestreepgrasuil Mythimna turca

Kenmerkend voor de tweestreepgrasuil zijn de langwerpige witte vlekken in het middenveld van de voorvleugels.
Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Mythimna turca
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die vrijwel alleen voorkomt in de zuidelijke en de oostelijke helft van het land; vooral in Noord-Brabant. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-23 mm. Deze grote uil is te herkennen aan de brede warmbruine, soms rossig getinte voorvleugel en de opvallende, brede donkere middelste dwarslijnen. In het middenveld bevindt zich een kenmerkende witte vlek die enigszins doet denken aan een gleuf.

Gelijkende soorten vlinder

De gekraagde grasuil (M. ferrago) mist de brede donkere middelste dwarslijnen. Verwarring is mogelijk met donkere exemplaren van de drielijnuil (Charanyca trigrammica); deze soort is echter kleiner en heeft geen witte vlek in het middenveld.

gekraagde grasuil
Mythimna ferrago
NOCTUIDAE: Hadeninae

drielijnuil
Charanyca trigrammica
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups. De rups foerageert ´s nachts en houdt zich overdag verborgen; verpopt zich in een cocon in de grond.

Waardplanten

Diverse grassen, waaronder pijpenstrootje en kropaar.

Habitat

Bosranden, natte heiden en andere vochtige, grazige plaatsen in bosachtige gebieden.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die vrijwel alleen voorkomt in de zuidelijke en de oostelijke helft van het land; vooral in Noord-Brabant. RL: niet bedreigd.

Belgiƫ

Vrij zeldzaam in de Kempen. Lokaal algemeen. In Wallonië zeer zeldzaam, maar recent gemeld uit Luik, Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Europa, noordelijk tot Zuid- en West-Engeland, Zuid-Zweden en Zuid-Finland. In het zuiden Noord-Spanje, Zuid-Frankrijk, Corsica, Noord-Italië (opgaven van Sardinië en Midden-Italië moeten nog worden onderzocht) en Noord-Griekenland. Ook via Noord- en Midden-Azië tot Noord-China, Korea en Japan.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Double Line
Duitse naam
Rotbraune Graseule
Franse naam
la Noctuelle turque
Synoniemen
Leucania turca
Toelichting Nederlandse naam

Alle grasuilen hebben een relatie met grassen.
De twee dwarslijnen op de voorvleugels van deze soort zijn kenmerkend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Mythimna: Mithimna is een stad op het eiland Lesbos. Deze uitleg komt van Treitschke die 'Die Schmetterlinge von Europa' afmaakte na de dood van Ochsenheimer. Sodoffsky (1837) verbeterde de spelling naar Mithimna.
turca: turca is Turks rood, een kleurstof die bereid wordt uit meekrap. Dit verwijst naar de grondkleur van de vlinder.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1761)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

zwartrandgrasuil
Apamea epomidion

bont schaapje
Acronicta aceris

gekraagde grasuil
Mythimna ferrago

smalvleugelrietboorder
Chilodes maritima

goudhaaruil
Acronicta auricoma

grauwe grasuil
Apamea remissa

alle soorten uit deze familie