vale stofuil Athetis hospes

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Deze vlindersoort is voor het eerst waargenomen in 2007 in westelijk Zeeuws-Vlaanderen en wordt sindsdien af en toe in Zeeland gezien.

Rode lijst

nieuwkomer

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Mei-juni en augustus-begin oktober in twee generaties. In het Zuid-Europa vliegt de soort al in maart, eventuele trekkers zouden dus al eerder gezien kunnen worden. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-augustus en oktober-eind april. De soort overwintert als rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Porter's Rustic

Synoniemen

Proxenus hospes

Meer

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-13 mm. Deze onopvallende uil wordt gemakkelijk over het hoofd gezien. De grondkleur van de tamelijke smalle voorvleugel van deze uil is vaalbruin. Over de voorvleugel loopt een kenmerkende lichtere streep in de lengterichting. In deze lichtere streep liggen de ringvlek en de niervlek, die beide echter soms nauwelijks zichtbaar zijn en vaak gereduceerd tot zwarte stippen. De achtervleugel is glanzend wit met een smalle lichtbruine streep langs de voorrand; deze streep is in de hoek bij de achterrand breder en vervaagt richting de binnenrand. Het borststuk is vaak met een fijn kraagje afgescheiden van de kop.

Kenmerken rups

22-26 mm. Lijf donker grijs, bijna zwart op de rug en onder het bleke subdorsale gebied, een bleek, vleeskleurig gedeelte onder de stigmata en een donkerbruine kop.

Gelijkende soorten vlinder

De huisuil (Caradrina clavipalpis) is bonter getekend en heeft donkere vlekjes langs de voorrand van de voorvleugel. Ook andere stofuilen zijn bonter en levendiger getekend en hebben een bredere voorvleugel. De vlinder lijkt enigszins op de Archanara (rietboorders)- en Nonagria (lisdoddeboorder)-soorten; deze zijn echter meer getekend en hebben bovendien alleen een generatie in het najaar. Lijkt ook sterk op de smalvleugelrietboorder (Chilodes maritima) die eerder in het jaar vliegt. Zie ook de bleke stofuil (A. gluteosa).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Warme (vochtige) open plaatsen, duinen, bosranden, parken.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder weegbree, paardenbloem, zuring en moerasspirea.

Waardplant

Moerasspirea
Filipendula

Weegbree
Plantago

Zuring
Rumex

Paardenbloem
Taraxacum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie