veelhoekaarduil Opigena polygona

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1969.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: eind juni-begin oktober in één generatie. De vlinders komen op licht en op smeer.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland oktober-mei. De soort overwintert als rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Vielwinkel-Bodeneule

Franse naam

le Polygone , le Pâté noir

Synoniemen

Agrotis polygona

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Voor deze in ons land onbekende soort is de Duitse soortnaam overgenomen.
Polygona zal ook wel met veel hoeken te maken hebben.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-18 mm. Een krachtig getekende uil met een tamelijk lang en smal postuur. De grondkleur varieert van licht geelachtig bruin tot diep purperachtig bruin. Vooral in het middenveld is sprake van een vaak duidelijk lichtere binnenste vleugelhelft en ook in het zoomveld bevindt zich een lichter gekleurde band. De lichte centrale dwarslijnen zijn dubbel zwart gerand en de binnenste heeft een opvallend zigzaggend verloop. Tussen de centrale dwarslijnen bevindt zich een zwarte wig waarin een schuine elliptische ringvlek en een altijd opvallend licht gekleurde niervlek liggen.

Gelijkende soorten vlinder

Een kenmerk waarmee deze uil zich onderscheidt van de enigszins gelijkende Diarsia-, Agrotis- en Euxoa-soorten en de hoogveenaarduil (Coenophila subrosea), is het schuine zwarte streepje aan de voorrand van de voorvleugel, dicht bij de vleugelpunt.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

In het buitenland: vooral droge graslanden.

Planten

In het buitenland: allerlei soorten kruidachtige planten; jonge rupsen eten vooral zachte grassen.

Waardplant

Varkensgras
Polygonum

Sleutelbloem
Primula

Zuring
Rumex

Klaver
Trifolium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie