walstrospanner Costaconvexa polygrammata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Een soort die sinds een aantal jaren op de Veluwe plaatselijk een gewone verschijning is; komt ook voor in Drenthe en Zuidoost-Friesland. Slechts een enkele keer wordt de soort buiten deze gebieden aangetroffen. Was vroeger bekend uit het oosten van Noord-Brabant en het midden van Limburg. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half maart-eind september in drie generaties. De vlinders vliegen in de namiddag en in de schemering. Ze komen op licht en op bloeiwijzen van grassen en jakobskruiskruid.

Levenscyclus

Rups: april-oktober in drie generaties. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Many-lined

Duitse naam

Viellinien-Blattspanner

Franse naam

la Phalène convexe

Synoniemen

Euphyia polygrammata, Phibalapteryx polygrammata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Walstro is een belangrijke waardplant van deze spannersoort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Costaconvexa: costa is een rib, een ribbel, een nerf of de rand van een vleugel en convexus is gebogen, convex. Dit verwijst naar de bocht in de costa van de voorvleugels. Het moet gezegd: er zijn wel soorten met opmerkelijker gebogen costa's.
polygrammata: polus is veel en gramma, grammata is lijnen, dus met veel lijnen.

Auteursnaam en jaartal

(Borkhausen, 1794)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-12 mm. Deze spanner heeft een mat strokleurig uiterlijk waarbij de achtervleugel iets lichter is dan de voorvleugel. Over de voor- en achtervleugel lopen vele dunne dwarslijnen. In dit lijnenpatroon vallen bij het mannetje twee donkerbruine of zwartachtige smalle banden op de voorvleugel op. De binnenste band loopt van de binnenrand tot net voor de middenstip en de buitenste band loopt ongeveer vanaf de voorrand tot halverwege de vleugel, waar hij vervaagt. Bij het vrouwtje zijn deze banden zwak en lichtbruin. Zowel het mannetje als het vrouwtje heeft een bleek schuin streepje in de voorvleugelpunt en de vleugelzoom is donker getint. De tekening kan variëren in intensiteit.

Gelijkende soorten vlinder

De moeraswalstrospanner (Orthonama vittata) heeft een fors donker streepje in de vleugelpunt dat lijkt samen te vloeien met de buitenste dwarsband. Zie ook de echt-walstrospanner (Phibalapteryx virgata).

Gelijkende soorten rups

Vroege walstrospanner (Colostygia multistrigaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral heiden en dan met name de randvegetaties; ook lariksbossen met een ondergroei van liggend walstro.

Planten

Vooral liggend walstro.

Waardplant

Walstro
Galium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie