moeraswalstrospanner Orthonama vittata

De rupsen van de eerste generatie leven van september tot mei, die van de tweede in juli.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Orthonama vittata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; op sommige plaatsen algemeen. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-14 mm. Goed te herkennen aan de combinatie van de strogele, fijn gebandeerde voorvleugel en het vrij forse donkere streepje in de vleugelpunt dat lijkt samen te vloeien met enkele dicht opeen liggende donkere dwarslijnen. De vleugelzoom is vaak iets lichter van kleur dan de rest van de voorvleugel. Halverwege de voorvleugel loopt een gedeeltelijk donker ingekleurde dwarsband. In het lichtere gedeelte van deze dwarsband bevindt zich een kleine zwarte middenstip; de buitenrand van de band maakt vlak voor de voorrand van de vleugel een scherpe hoek naar binnen. De intensiteit van de vleugeltekening kan variëren.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de echt-walstrospanner (Phibalapteryx virgata), de walstrospanner (Costaconvexa polygrammata) en de grijze bosrankspanner (Horisme aquata).

grijze bosrankspanner
Horisme aquata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

walstrospanner
Costaconvexa polygrammata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

echt-walstrospanner
Phibalapteryx virgata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half september in twee, soms drie generaties. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: september-mei (eerste generatie) en juli (tweede generatie). De soort overwintert als rups.

Waardplanten

Vooral walstro maar ook waterdrieblad wordt genoemd.

Habitat

Moerassen, natte graslanden, veengebieden, vochtige bossen en slootkanten; er bestaat een duidelijke voorkeur voor een vochtige omgeving.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; op sommige plaatsen algemeen. RL: kwetsbaar.

België

In Vlaanderen zeldzaam en erg lokaal voorkomend in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg; lokaal vrij algemeen. In Wallonië zeldzaam, met verspreide vindplaatsen in Luik, Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Een uitgebreide maar verbrokkelde verspreiding; in het noorden tot de poolcirkel, in het oosten tot Zuid- en West-Siberië. In Europa vangsten in Italië. Frankrijk, de Britse eilanden en alle Midden-Europese landen. Ook in Turkije en het noorden van Kazachstan

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Oblique Carpet
Duitse naam
Sumpflabkraut-Blattspanner
Franse naam
la Phalène du gaillet pallustre
Synoniemen
Larentia vittata, Cidaria vittata, Cidaria lignata, Larentia lignata, Orthonama lignata
Toelichting Nederlandse naam

Walstro is een belangrijke waardplant van deze spanner en vochtige, moerasachtige gebieden hebben zijn voorkeur.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Orthonama: orthos is recht en nama is streep; de rechte lijnen over de vleugels. Dit in tegenstelling tot de golflijnen bij de Xanthorhoe's.
vittata: vitta is een band, een krans. Meestal duidt vitta in de naamgeving op een lijn evenwijdig met de dorsum, hier wordt echter de diagonale lijn bedoeld die uit de apex komt.

Auteursnaam en jaartal
(Borkhausen, 1794)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

bruine heispanner
Selidosema brunnearia

kleine speerpuntspanner
Rheumaptera subhastata

gehoekte schimmelspanner
Dysstroma citrata

sleedoorndwergspanner
Pasiphila chloerata

kruiskruiddwergspanner
Eupithecia expallidata

bandstipspanner
Idaea degeneraria

alle soorten uit deze familie