moeraswalstrospanner Orthonama vittata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; op sommige plaatsen algemeen. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-half september in twee, soms drie generaties. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: september-mei (eerste generatie) en juli (tweede generatie). De soort overwintert als rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Oblique Carpet

Duitse naam

Sumpflabkraut-Blattspanner

Franse naam

la Phalène du gaillet pallustre

Synoniemen

Larentia vittata, Cidaria vittata, Cidaria lignata, Larentia lignata, Orthonama lignata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Walstro is een belangrijke waardplant van deze spanner en vochtige, moerasachtige gebieden hebben zijn voorkeur.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Orthonama: orthos is recht en nama is streep; de rechte lijnen over de vleugels. Dit in tegenstelling tot de golflijnen bij de Xanthorhoe's.
vittata: vitta is een band, een krans. Meestal duidt vitta in de naamgeving op een lijn evenwijdig met de dorsum, hier wordt echter de diagonale lijn bedoeld die uit de apex komt.

Auteursnaam en jaartal

(Borkhausen, 1794)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-14 mm. Goed te herkennen aan de combinatie van de strogele, fijn gebandeerde voorvleugel en het vrij forse donkere streepje in de vleugelpunt dat lijkt samen te vloeien met enkele dicht opeen liggende donkere dwarslijnen. De vleugelzoom is vaak iets lichter van kleur dan de rest van de voorvleugel. Halverwege de voorvleugel loopt een gedeeltelijk donker ingekleurde dwarsband. In het lichtere gedeelte van deze dwarsband bevindt zich een kleine zwarte middenstip; de buitenrand van de band maakt vlak voor de voorrand van de vleugel een scherpe hoek naar binnen. De intensiteit van de vleugeltekening kan variëren.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de echt-walstrospanner (Phibalapteryx virgata), de walstrospanner (Costaconvexa polygrammata) en de grijze bosrankspanner (Horisme aquata).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Moerassen, natte graslanden, veengebieden, vochtige bossen en slootkanten; er bestaat een duidelijke voorkeur voor een vochtige omgeving.

Planten

Vooral walstro maar ook waterdrieblad wordt genoemd.

Waardplant

Walstro
Galium

Waterdrieblad
Menyanthes

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie