echt-walstrospanner Phibalapteryx virgata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt vrijwel uitsluitend voor in de duinen. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-begin september in twee of drie generaties. De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen uit grasvegetaties. Ze vliegen vanaf zonsondergang en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Oblique Striped

Duitse naam

Streifenspanner

Franse naam

la Cidarie rayée

Oud Nederlandse naam

kleine walstrospanner

Synoniemen

Mesotype virgata, Larentia lineolata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Echt-walstro is een belangrijke waardplant voor deze spanner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Phibalapteryx: phibalapteryx is moeilijk te verklaren. Mogelijke oorzaak is dat Stephens een heel goede enthomoloog was, maar met weinig klassieke bagage. Er kunnen heel wat woorden bijgehaald worden (phibaleos is een vijgenboom, phibalos is slank, met gratie, phibalos kan ook een nachtvlinder betekenen) maar duidelijk wordt het niet.
virgata: virga is een staaf, een staf, een gekleurde streep op een kledingstuk; de duidelijke strepen op de vleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. De tamelijk smalle voorvleugel is grijs of grijsbruin en fijn gebandeerd. De zeer smalle donkere dwarsbandjes die aan beide zijden van de middenstip liggen, zijn ongeveer even breed en afgezet met grijsachtig wit. Meestal is een kort donker schuin streepje in de vleugelpunt aanwezig. Het vrouwtje is over het algemeen iets kleiner en heeft puntige vleugels.

Gelijkende soorten vlinder

De moeraswalstrospanner (Orthonama vittata) en de walstrospanner (Costaconvexa polygrammata) zijn bruiner en hebben donkere dwarsbandjes van ongelijke breedte; het donkere schuine streepje in de vleugelpunt is bij de moeraswalstrospanner langer en dikker en loopt door tot in de buitenste dwarsband.

Gelijkende soorten rups

Zuringspanner (Lythria cruentaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Duinen, randen van heidegebieden en bosranden.

Planten

Walstro en andere kruidachtige planten.

Waardplant

Walstro
Galium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie