wilgenspanner Macaria artesiaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam, Voor 2018 slechts 5 waarnemingen bekend, waarvan de laatste in 1982 in Ruinen. Vanaf 2019 waarnemingen van rupsen en imago's in en rond de Millingerwaard, Gelderland. 

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: eind mei-eind juli en begin augustus-eind september in twee generaties. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: in het buitenland april-eind mei en juli-augustus. De soort overwintert als ei.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Auen-Eckflügelspanner

Franse naam

la Philobie des saules

Synoniemen

Diastictis artesiaria, Scopula artesiaria, Semiothisa artesiaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

wilgenspanner
Meer dan veertig spannersoorten hebben een Nederlandse naam gekregen die is opgebouwd uit het woord 'spanner' voorafgegaan door de naam van een plant, een struik of een boom, vaak betreft dat de (enige) waardplant van de soort (voorbeelden: espenspanner, prunusspanner en paardebloemspanner). Ebert vermeldt in zijn Baden-Württemberg-reeks dat wilg een belangrijke waardplant is van deze soort.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-13 mm. Deze spanner heeft veel weg van een snuituil door zijn rusthouding en vleugelvorm en vanwege de voorvleugeltekening. De lichte buitenste dwarslijn met donkere schaduw doet denken aan de lichte golflijn met schaduw van snuituilen. Daarnaast is er een middenvlek en een middenschaduw zoals bij diverse snuituilen. Zeer opvallend, en kenmerkend voor deze soort, is de roodbruine wigvormige vlek tussen de vertakking van de hoofdader in het midden van de voorvleugel die doorloopt tot in de schaduw aan de buitenzijde van de buitenste golflijn. Ook de lichte aders hebben soms een roodbruine tint. Een ander opvallend kenmerk wordt gevormd door de zelf nauwelijks zichtbare binnenste dwarslijn waarvan het uiteinde bij de voorrand van de vleugel na een scherpe knik naar binnen duidelijk zichtbaar wordt als een kort, dik zwart streepje.

Gelijkende soorten vlinder

Bij de gepluimde snuituil (Pechipogo plumigeralis) zijn naast een lichte golflijn en donkere middenschaduw ook nog twee, grillig verlopende, centrale dwarslijnen aanwezig. Hetzelfde geldt voor de maansnuituil (Zanclognatha lunalis), bovendien bezit die soort geen middenschaduw. De bruine snuituil (Hypena proboscidalis) heeft geen middenvlek en evenmin een middenschaduw. Verder ontbreekt bij deze drie soorten een roodbruine wig op de voorvleugel en hebben ze langere palpen.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

In het buitenland: bosachtige gebieden op vochtige plaatsen, vaak langs beken en meren.

Planten

Wilg.

Waardplant

Wilg
Salix

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie