zwartlijnvisstaartje Meganola togatulalis

Familie

visstaartjes (NOLIDAE)

Zeldzaamheid

De laatste waarneming dateert uit 1963 in Gelderland.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juni-juli in één generatie.

Levenscyclus

Rups: najaar-juni. De soort overwintert als rups. De verpopping vindt plaats in een langwerpige cocon.

Benaming

Duitse naam

Schwarzliniertes Graueulchen

Franse naam

la Nole togée

Synoniemen

Nola togatulalis, Roeselia togatulalis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

In de tekening van het zwartlijnvisstaartje zou een zwarte lijn dominant aanwezig zijn. Ook in de Duitse naam komt deze zwarte lijn naar voren. Visstaartje is een al lang bestaande naam. In 'Onze vlinders' van Ter Haar wordt ze al gebruikt. De naschuivers van sommige rupsen uit deze familie hebben wel wat weg van een vissenstaart. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Meganola: megas is groot. Heeft veel overeenkomst met het genus Nola, maar de soorten die ertoe behoren zijn gemiddeld iets groter.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1798)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. Dit relatief grote visstaartje is te herkennen aan de sterk zigzaggende binnenste dwarslijn en de opvallende gebogen zwarte middelste dwarslijn. De buitenste dwarslijn is opvallend getand.

Gelijkende soorten vlinder

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de zeven visstaartjes (Nolinae).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Bosranden en open plekken in het bos; vooral in droge warme bossen met veel eik.

Planten

Eik, soms ook sleedoorn.

Waardplant

Sleedoorn
Prunus

Eik
Quercus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie visstaartjes (NOLIDAE)

Alle soorten uit deze familie