gouden daguil Synthymia fixa

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Heliothinae / Synthymia fixa
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Van deze soort is in ons land slechts één waarneming bekend uit 1985 in Beekbergen.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 16-18 mm. Vanwege de oranjegele achtervleugel met de smalle bruine zoom doet deze overdag vliegende uil enigszins denken aan de dwerghuismoeder (Panemeria tenebrata). De grondkleur van de voorvleugel is licht grijsachtig geel tot grijs en daarop valt het donkere bandenpatroon goed op. Kenmerkend is de smalle lichte lijn die vanuit het lichte veld aan de binnenzijde van de relatief smalle donkere middenband dwars door deze band loopt; soms komt deze lijn niet verder dan halverwege de middenband en soms ontbreekt de lijn geheel. In het zoomveld valt tussen de donkere banden de lichte golflijn op.

Gelijkende soorten vlinder

Lijkt enigszins op de lichte daguil (Heliothis viriplaca) en de heidedaguil (H. maritima); bij deze soorten loopt er echter nooit een lichte lijn dwars door de middenband.

Gelijkende soorten vlinder

lichte daguil
Heliothis viriplaca

heidedaguil
Heliothis maritima

Waardplanten

In het buitenland: pekklaver.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: april-juli.

België

Deze soort komt niet in België voor.

Mondiaal

De gouden daguil komt voor in Zuid-Europa en Noord-Afrika.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Zeldzaamheid
Duitse naam
Admiral
Franse naam
l'Orangée , la Noctuelle du dartrier
Toelichting Nederlandse naam

De daguilen kunnen overdag vliegend worden aangetroffen.
Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Synthymia: sunthema = gevestigd, vast liggend. Deze naam lijkt een Griekse vorm van de soortnaam fixa, de enige soort die Hübner in dit genus plaatste. In 1808 echter had hij voor deze soort de naam monogramma gebruikt en toen hij 15 jaar later het genus gestalte gaf, handhaafde hij die naam. De prioriteitsregels waren er toen nog niet. Het is redelijk om aan te nemen dat Hübner wist dat fixa en monogramma synoniemen waren maar hij gaf er de voorkeur aan om zijn eigen naam te gebruiken.
fixa: fixus = gevestigd, vast liggend. Een moeilijk onder te brengen soort; toen zijn plaats in het systeem eindelijk vast lag, bleef de naam een getuigenis van het met veel moeite behaalde resultaat.

Auteursnaam en jaartal
(Fabricius, 1787)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

roodbont heide-uiltje
Anarta myrtilli

boksbaardvlinder
Amphipyra tragopoginis

bruine herfstuil
Agrochola circellaris

nullenuil
Dicycla oo

zilverstreep
Deltote bankiana

gevlamde uil
Actinotia polyodon

alle soorten uit deze familie