spaansgroene zomervlinder Jodis putata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt lokaal voor op de zandgronden in het binnenland; ook vastgesteld op Terschelling. Op sommige vliegplaatsen is de soort vrij algemeen. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half juli in één generatie; soms een partiële tweede generatie in juli-augustus. De vlinders vliegen overdag bij zonnig weer boven de waardplant en kunnen drinkend op vochtige bodem worden waargenomen.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De rups verpopt zich in een licht spinsel tegen takjes van de waardplant. De soort overwintert als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Heidelbeer-Grünspanner

Franse naam

la Phalène perlée

Synoniemen

Thalera putata, Nemoria putata, Hemithea putataria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De zomervlinders vliegen in de zomermaanden. De bijzondere vleugelkleur van deze spaansgroene zomervlinder (alleen bij verse exemplaren) is kenmerkend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Jodis: iodes is als roest. Dit wijst op de snelle achteruitgang van de groene kleur. 'Verzamel geen schatten op aarde die door gedierte en roest worden verteerd'. (Mattheus 6: 19).

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. De vleugels van verse exemplaren zijn fris groen. De groene kleur vervaagt echter snel en wordt dan geelachtig vaalwit. De enigszins gebogen dwarslijnen zijn scherp getand en grillig.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de melkwitte zomervlinder (J. lactearia) en de smaragdgroene zomervlinder (Chlorissa viridata).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de beide Jodis-soorten.

Gelijkende soorten rups

Smaragdgroene zomervlinder (Chlorissa viridata), geblokte zomervlinder (Thalera fimbrialis), melkwitte zomervlinder (Jodis lactearia), tere zomervlinder (Hemistola chrysoprasaria) en kleine zomervlinder (Hemithea aestivaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bossen met ondergroei van bosbes.

Planten

Met name bosbes; mogelijk ook els, berk en eik.

Waardplant

Els
Alnus

Berk
Betula

Eik
Quercus

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie