donkere ogentroostspanner Perizoma bifaciata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. De meeste waarnemingen komen uit de kuststreek. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juli-begin september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering, bezoeken bloemen en komen soms op licht. Overdag kunnen ze opgejaagd worden uit de omgeving van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: augustus-september. De rups leeft eerst in een vrucht van de waardplant, later vrij op de plant. De soort overwintert als pop in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Barred Rivulet

Duitse naam

Zahntrost-Kapselspanner

Franse naam

la Périzome soulignée

Synoniemen

Perizoma bifasciata, Cidaria bifasciata, Perizoma unifasciata, Larentia unifasciata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Ogentroost is de waardplant van deze spannersoorten hij is donkerder dan de ogentroostspanner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Perizoma: perizoma is een gordel, peri is rond en soma is het lichaam. Vanwege de gelijkenis met een gordel of met gordels die de lijnen op de vleugels vormen als deze opgevouwen zijn.
bifaciata: een verschrijving van bifasciata. Bi is twee en fascia is een band; de twee bleke banden die de donkere band begrenzen.

Auteursnaam en jaartal

(Haworth, 1809)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. De grondkleur van de voorvleugel is dof grijsachtig bruin; de donkere grijsbruine, aan de buitenzijde gegolfde middenband is smal en heeft een lichtere binnen- en buitenrand. De hoeveelheid wit kan variëren. De achtervleugel is licht grijsbruin met een donkerder achterrand.

Gelijkende soorten vlinder

De kleine blokspanner (Pterapherapteryx sexalata) is groter, grijzer, fletser getekend en vliegt vroeger in het jaar.

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Perizoma-soorten lijken op elkaar. De waardplant kan behulpzaam zijn bij de determinatie.
N.B.: vergelijk ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen en het habitat.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral graslanden op kalkrijke bodem en andere plaatsen met een korte grasvegetatie, zoals duinvalleien; soms randen van veel betreden bospaden en verwaarloosde stukken grond.

Planten

Ogentroost.

Waardplant

Ogentroost
Odontites

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie