donkere ogentroostspanner Perizoma bifaciata

De rupsen van de donkere ogentroostspanner leven eerst in een vrucht van ogentroost, later vrij op de plant.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Perizoma bifaciata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. De meeste waarnemingen komen uit de kuststreek. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. De grondkleur van de voorvleugel is dof grijsachtig bruin; de donkere grijsbruine, aan de buitenzijde gegolfde middenband is smal en heeft een lichtere binnen- en buitenrand. De hoeveelheid wit kan variëren. De achtervleugel is licht grijsbruin met een donkerder achterrand.

Gelijkende soorten vlinder

De kleine blokspanner (Pterapherapteryx sexalata) is groter, grijzer, fletser getekend en vliegt vroeger in het jaar.

kleine blokspanner
Pterapherapteryx sexalata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Perizoma-soorten lijken op elkaar. De waardplant kan behulpzaam zijn bij de determinatie.
N.B.: vergelijk ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen en het habitat.

silenespanner
Perizoma flavofasciata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

pijlkruidspanner
Mesotype didymata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

ogentroostspanner
Perizoma blandiata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

ratelaarspanner
Perizoma albulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

hennepnetelspanner
Perizoma alchemillata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

koekoeksbloemspanner
Perizoma affinitata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Half juli-begin september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering, bezoeken bloemen en komen soms op licht. Overdag kunnen ze opgejaagd worden uit de omgeving van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: augustus-september. De rups leeft eerst in een vrucht van de waardplant, later vrij op de plant. De soort overwintert als pop in de grond.

Waardplanten

Ogentroost.

Habitat

Vooral graslanden op kalkrijke bodem en andere plaatsen met een korte grasvegetatie, zoals duinvalleien; soms randen van veel betreden bospaden en verwaarloosde stukken grond.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. De meeste waarnemingen komen uit de kuststreek. RL: gevoelig.

België

Zeer zeldzaam en zeer lokaal in Vlaanderen; voorkomen erg versnipperd, van de kuststreek tot Oost-Brabant. In Wallonië zeer zeldzaam en lokaal.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via heel Europa tot de Oeral en Kazachstan; de Britse eilanden en in het noorden tot Midden-Zweden en Zuid-Finland; in het zuiden: de westelijke Middellandse Zee-eilanden, Italië en Griekenland.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Barred Rivulet
Duitse naam
Zahntrost-Kapselspanner
Franse naam
la Périzome soulignée
Synoniemen
Perizoma bifasciata, Cidaria bifasciata, Perizoma unifasciata, Larentia unifasciata
Toelichting Nederlandse naam

Ogentroost is de waardplant van deze spannersoorten hij is donkerder dan de ogentroostspanner.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Perizoma: perizoma is een gordel, peri is rond en soma is het lichaam. Vanwege de gelijkenis met een gordel of met gordels die de lijnen op de vleugels vormen als deze opgevouwen zijn.
bifaciata: een verschrijving van bifasciata. Bi is twee en fascia is een band; de twee bleke banden die de donkere band begrenzen.

Auteursnaam en jaartal
(Haworth, 1809)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

witte schaduwspanner
Lomographa temerata

korstmosspanner
Cleorodes lichenaria

klokjesdwergspanner
Eupithecia denotata

ligusterstipspanner
Scopula imitaria

marmerspanner
Ecliptopera silaceata

hengeldwergspanner
Eupithecia plumbeolata

alle soorten uit deze familie