bruine oogspanner Cyclophora quercimontaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die slechts af en toe in het binnenland wordt waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: eind april-eind mei in één generatie; soms een partiële tweede generatie van eind juli-begin augustus. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Overwintert met name als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Gelbroter Eichen-Gürtelpuppenspanner

Franse naam

l'Acidalie de Bastelberger

Synoniemen

Cosymbia quercimontaria, Ephyra quercimontaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Oogspanners hebben alle een meer of minder duidelijk oog op de voorvleugels. Deze oogspanner heeft soms een bruine tint.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Cyclophora: kuklos is een ring en phoreo is dragen. De discale vlekken op de voorvleugels van een aantal soorten.

Auteursnaam en jaartal

(Bastelberger, 1897)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-14 mm. Deze soort lijkt zeer sterk op de over het algemeen iets grotere en lichtere en meer geelachtig gekleurde gestippelde oogspanner (C. punctaria) en is op grond van de vleugelkenmerken hiervan nauwelijks te onderscheiden. De voor- en achtervleugel hebben eenzelfde, oranjebruine grondkleur met een dichte donkerrode bespikkeling en een dikke eveneens donkerrode middelste dwarslijn. Deze middelste dwarslijn buigt vlak bij de voorrand van de voorvleugel naar binnen af zodat hij daar loodrecht op uitkomt. Klik hier voor gedetailleerde verschillen met illustraties tussen C. quercimontaria, C. punctaria, C. ruficiliaria en C. porata.

Kenmerken rups

Ebert: De rupsen kenmerken zich door donkere vlekken op alle segmenten; deze vlekken komen niet voor bij de andere Cyclophora-soorten.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gestippelde oogspanner (C. punctaria), de geelbruine oogspanner (C. ruficiliaria) en de eikenoogspanner (C. porata).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen bovenstaande soorten.

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Cyclophora-soorten zijn zeer variabel. Per soort zijn er diverse (kleur)varianten: er zijn rupsen met een soort ‘zijstrepen’, er zijn vrijwel egale groene varianten en vrijwel egaal bruinoranjeachtige varianten.
De variant met zijstrepen van deze soort lijkt op gemarmerde oogspanner (Cyclophora pendularia), berkenoogspanner (Cyclophora albipunctata), gestippelde oogspanner (Cyclophora punctaria) en oranjerode oogspanner (Cyclophora puppillaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Planten

In het buitenland: eik

Waardplant

Eik
Quercus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie