fraaie walstrospanner Lampropteryx suffumata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen, voornamelijk in het noordoosten van het land. RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half maart-eind juni in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. Overdag kunnen ze worden opgejaagd, vooral in open biotopen.

Levenscyclus

Rups: mei-juni De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Water Carpet

Duitse naam

Labkraut-Bindenspanner

Franse naam

la Cidarie enfumée

Synoniemen

Cidaria suffumata, Larentia suffumata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Walstro is de enige waardplant van deze spanner en het uiterlijk is door de witte tekening op de bruine grondkleur fraai te noemen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lampropteryx: lampros is helder en pteron is vleugel; de sterke glans op de vleugels van deze soort.
suffumata: sub is iets en fumatus is berookt, rookachtig; verwijst naar de vleugelkleur. De auteurs hadden waarschijnlijk de vorm piceata voor zich die ook sterk glanzende vleugels heeft.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-17 mm. Deze bandspanner heeft een tamelijk spits toelopende voorvleugel, die gewoonlijk een bruinachtig witte tot lichtbruine, enigszins glanzende grondkleur heeft. De brede donkerbruine middenband heeft aan de buitenzijde een opvallend dubbel gepunt uitsteeksel. De kleuren van deze spanner zijn warm en helder en komen door de witte randen en lijnen goed uit.

Gelijkende soorten vlinder

De marmerspanner (Ecliptopera silaceata) heeft geen glanzend uiterlijk; bovendien bevindt zich aan de buitenrand van de middenband een serie duidelijke, van elkaar afgegrensde tandvormige vlekken. Lijkt ook op de wortelhoutspanner (Eulithis prunata) die echter pas in juli en augustus vliegt. Zie ook de kleine wortelhoutspanner (Electrophaes corylata).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vochtige bossen, struwelen, heggen, slootkanten, natte heiden en moerassen; soms tuinen.

Planten

Diverse soorten walstro.

Waardplant

Walstro
Galium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie