fraaie walstrospanner Lampropteryx suffumata

De fraaie walstrospanner vliegt in maart en april, maar wordt slechts af en toe waargenomen in Nederland.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Lampropteryx suffumata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen, voornamelijk in het noordoosten van het land. RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-17 mm. Deze bandspanner heeft een tamelijk spits toelopende voorvleugel, die gewoonlijk een bruinachtig witte tot lichtbruine, enigszins glanzende grondkleur heeft. De brede donkerbruine middenband heeft aan de buitenzijde een opvallend dubbel gepunt uitsteeksel. De kleuren van deze spanner zijn warm en helder en komen door de witte randen en lijnen goed uit.

Gelijkende soorten vlinder

De marmerspanner (Ecliptopera silaceata) heeft geen glanzend uiterlijk; bovendien bevindt zich aan de buitenrand van de middenband een serie duidelijke, van elkaar afgegrensde tandvormige vlekken. Lijkt ook op de wortelhoutspanner (Eulithis prunata) die echter pas in juli en augustus vliegt. Zie ook de kleine wortelhoutspanner (Electrophaes corylata).

kleine wortelhoutspanner
Electrophaes corylata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

marmerspanner
Ecliptopera silaceata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

wortelhoutspanner
Eulithis prunata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Half maart-eind juni in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering en komen op licht. Overdag kunnen ze worden opgejaagd, vooral in open biotopen.

Levenscyclus

Rups: mei-juni De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Waardplanten

Diverse soorten walstro.

Habitat

Vochtige bossen, struwelen, heggen, slootkanten, natte heiden en moerassen; soms tuinen.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen, voornamelijk in het noordoosten van het land. RL: gevoelig.

België

Zeer zeldzaam in Vlaanderen. Beperkt tot de Westkust, waar de soort lokaal algemeen is. In 2014 twee losse waarnemingen in Oost-Vlaanderen. In Wallonië wijdverbreid en lokaal algemeen ten zuiden van Samber en Maas.

Mondiaal

Spanje, West- en Midden-Europa inclusief de Britse eilanden oostwaarts tot Altaj en Kamtsjatka; in het noorden tot Noord-Scandinavië, in het zuiden tot Corsica, Italië, Klein-Azië en de Kaukasus.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Water Carpet
Duitse naam
Labkraut-Bindenspanner
Franse naam
la Cidarie enfumée
Synoniemen
Cidaria suffumata, Larentia suffumata
Toelichting Nederlandse naam

Walstro is de enige waardplant van deze spanner en het uiterlijk is door de witte tekening op de bruine grondkleur fraai te noemen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lampropteryx: lampros is helder en pteron is vleugel; de sterke glans op de vleugels van deze soort.
suffumata: sub is iets en fumatus is berookt, rookachtig; verwijst naar de vleugelkleur. De auteurs hadden waarschijnlijk de vorm piceata voor zich die ook sterk glanzende vleugels heeft.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

lieveling
Timandra comae

zuringspanner
Lythria cruentaria

najaarsboomspanner
Alsophila aceraria

bessentakvlinder
Eulithis mellinata

voorjaarsdwergspanner
Eupithecia abbreviata

streepblokspanner
Aplocera plagiata

alle soorten uit deze familie