hoeklijnuil Mesogona oxalina

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Mesogona oxalina
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

De soort is voor het laatst waargenomen in 1968 in Limburg.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-19 mm. Lijkt door het sterk overeenkomende lijnenpatroon op de voorvleugel zeer veel op de hyena (Cosmia trapezina). Ook is er een zekere gelijkenis met de aardappelstengelboorder (Hydraecia micacea). Evenals bij de hyena lopen de lichte centrale dwarslijnen vanaf de binnenrand in een rechte lijn schuin uit elkaar, waarna de buitenste dwarslijn in de buurt van de voorrand terugbuigt in de richting van de vleugelwortel. Bij de hoeklijnuil zit deze bocht veel dichter bij de voorrand dan bij de hyena; daardoor lijkt de buitenste dwarslijn sterk op die van de aardappelstengelboorder (die verder een grof golvende binnenste dwarslijn heeft). De grondkleur is bruinachtig grijs; het middenveld is donkerder dan de rest. De ring- en niervlek hebben dezelfde, vaak iets donkerder kleur dan de grondkleur en zijn licht omrand. De niervlek bevat geen zwarte stip in de binnenste lob zoals bij de hyena (waarvan de uilvlekken ook lichter zijn dan de grondkleur).

Gelijkende soorten vlinder

Zie de hyena (Cosmia trapezina) en de aardappelstengelboorder (Hydraecia micacea).

aardappelstengelboorder
Hydraecia micacea
NOCTUIDAE: Hadeninae

hyena
Cosmia trapezina
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: september-begin oktober. De vlinders komen op smeer en ook op licht (de vrouwtjes meer dan de mannetjes). Overdag verbergen ze zich in bastspleten.

Levenscyclus

In het buitenland overwintert de soort als rups. De verpopping vindt plaats in een stevige cocon gemaakt van aarde.

Waardplanten

Diverse loofbomen, waaronder wilg, populier en els. Later ook kruidachtige planten.

Habitat

In het buitenland: vochtige weiden en akkerranden.

Zeldzaamheid

De soort is voor het laatst waargenomen in 1968 in Limburg.

België

Slechts één oude vondst uit Luik.

Mondiaal

Vooral in het midden van Europa tot de Kaukasus en Armenië. Naar het noorden tot Nederland, Denemarken en Zuid-Zweden, Zuid-Finland en Noord-Rusland; naar het zuiden tot Centraal-Spanje, Sicilië, Zuid-Italië, Noord-Griekenland en het Pontisch gebergte.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Auenwald-Winkeleule
Toelichting Nederlandse naam

hoeklijnuil
De twee dwarslijnen op de voorvleugel van deze vlinder staan onder een kenmerkende hoek t.o.v. elkaar.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Mesogona: mesos is het midden en gonu is knie. Dit verwijst naar de middentarsus die drie rijen doorntjes draagt.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1803)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

roodbruine herfstuil
Agrochola nitida

vale stofuil
Athetis hospes

aardappelstengelboorder
Hydraecia micacea

kadeni-stofuil
Caradrina kadenii

grote bosbesuil
Eurois occulta

moeras-grasuil
Lateroligia ophiogramma

alle soorten uit deze familie