lichte korstmosuil Bryophila domestica

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor; de meeste waarnemingen komen uit de kustprovincies. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-eind september in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen; overdag rusten ze vaak op muren.

Levenscyclus

Rups: september-mei. De soort overwintert als jonge rups op de waardplant. De rups foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag in een spinsel, waarin ook de verpopping plaatsvindt.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Marbled Beauty

Duitse naam

Weissliche Flechteneule

Franse naam

la Perle , la Bryophile du lichen

Synoniemen

Cryphia perla, Bryophila perla

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De korstmosuilen hebben korstmos als waardplant; ze zijn alle van het geslacht Cryphia.
De vlinder van deze soort maakt veelal een lichte en lichtgroene indruk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

domestica: domesticus is tot een huis behorend. Dit wijst op de habitat; de rups eet korstmossen, ook die op gebouwen groeien.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1766)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. De voorvleugel van deze uil loopt enigszins smal toe maar heeft een stompe vleugelpunt; de achterrand is gebogen en gaat geleidelijk over in de binnenrand. De grondkleur van de vleugel is lichtgrijs tot wit met een geel- of groenachtige tint. Op de vleugel bevinden zich groene, grijsachtige groene en soms oranje vlekken; zowel de kleur als de uitgebreidheid van de vlekken kunnen variëren. De dwarslijnen en de niervlek zijn meestal goed zichtbaar.

Kenmerken rups

Tot 20 mm; blauwachtig grijs, soms met een sterke zwartachtig grijze zweem; over de rug een band van pijlvormige, oranje vlekken; onderzijde licht blauwachtig grijs; kop glimmend zwart.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de groene korstmosuil (Nyctobrya muralis).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral duinen, maar ook bosgebieden, steengroeven, boomgaarden en struwelen; de laatste jaren steeds vaker in stedelijk gebied. In het buitenland komt deze soort vooral voor op hoge steile rotswanden; in 1999 zijn massaal rupsen aangetroffen op de wanden van de 130 meter hoge koeltoren van de Clauscentrale in Maasbracht.

Planten

Korstmossen op stenen, muren, daken en bomen.

Waardplant

Gewoon korstmos
Hypogymnia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie