ogentroostspanner Perizoma blandiata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De soort wordt slechts af en toe waargenomen in de zuidelijke helft van het land. In 2006 is de ogentroostspanner ook waargenomen op Terschelling.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juli-augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf het eind van de middag en komen op licht. De vrouwtjes zetten in de vroege avond eitjes af, op of nabij de bloemknoppen van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups leeft op de bloemen en vruchten van de waardplant. De soort overwintert als pop in een met spinsel verstevigde holte in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Pretty Pinion

Duitse naam

Augentrost-Kapselspanner

Franse naam

la Mélanippe pâle , La Mélanippe agréable

Synoniemen

Larentia adaequata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Ogentroost is de waardplant van deze spannersoort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Perizoma: perizoma is een gordel, peri is rond en soma is het lichaam. Vanwege de gelijkenis met een gordel of met gordels die de lijnen op de vleugels vormen als deze opgevouwen zijn.
blandiata: blandus is aangenaam (de Engelse naam 'pretty pinion' )

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. De voorvleugel is wit met een grijze tekening en een zwarte middenstip. Kenmerkend is de vorm van de middenband; bij de voorrand is deze donkergrijs en in het midden vaag of soms zelfs onderbroken. Er is enige variatie in kleur en tekening.

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Perizoma-soorten lijken op elkaar. De waardplant kan behulpzaam zijn bij de determinatie.
N.B.: vergelijk ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen en het habitat.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral natte heiden, ruige graslanden en wegbermen; er lijkt een voorkeur te zijn voor plaatsen waar de waardplant tussen iets hogere vegetatie staat.

Planten

Ogentroost.

Waardplant

Ogentroost
Odontites

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie