ogentroostspanner Perizoma blandiata

De vrouwtjes van de ogentroostspanner zetten in de vroege avond eitjes af, op of nabij de bloemknoppen van ogentroost.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Perizoma blandiata
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De soort wordt slechts af en toe waargenomen in de zuidelijke helft van het land. In 2006 is de ogentroostspanner ook waargenomen op Terschelling.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. De voorvleugel is wit met een grijze tekening en een zwarte middenstip. Kenmerkend is de vorm van de middenband; bij de voorrand is deze donkergrijs en in het midden vaag of soms zelfs onderbroken. Er is enige variatie in kleur en tekening.

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Perizoma-soorten lijken op elkaar. De waardplant kan behulpzaam zijn bij de determinatie.
N.B.: vergelijk ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen en het habitat.

silenespanner
Perizoma flavofasciata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

pijlkruidspanner
Mesotype didymata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

donkere ogentroostspanner
Perizoma bifaciata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

ratelaarspanner
Perizoma albulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

hennepnetelspanner
Perizoma alchemillata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

koekoeksbloemspanner
Perizoma affinitata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Juli-augustus in één generatie. De vlinders vliegen vanaf het eind van de middag en komen op licht. De vrouwtjes zetten in de vroege avond eitjes af, op of nabij de bloemknoppen van de waardplant.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups leeft op de bloemen en vruchten van de waardplant. De soort overwintert als pop in een met spinsel verstevigde holte in de grond.

Waardplanten

Ogentroost.

Habitat

Vooral natte heiden, ruige graslanden en wegbermen; er lijkt een voorkeur te zijn voor plaatsen waar de waardplant tussen iets hogere vegetatie staat.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De soort wordt slechts af en toe waargenomen in de zuidelijke helft van het land. In 2006 is de ogentroostspanner ook waargenomen op Terschelling.

België

Zeer zeldzaam. Uitgestorven in Vlaanderen; voor 1980 verspreide vindplaatsen in Limburg. Vroeger gekend uit Luik, Luxemburg en Namen, maar recente waarnemingen ontbreken.

Mondiaal

Van Zuidwest-Europa naar het noorden tot IJsland inclusief de Britse eilanden en van Midden-Europa tot de gebergten van Midden-Azië; in het zuiden in Italië en de Balkan, niet op de Middellandse Zee-eilanden.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Pretty Pinion
Duitse naam
Augentrost-Kapselspanner
Franse naam
la Mélanippe pâle , La Mélanippe agréable
Synoniemen
Larentia adaequata
Toelichting Nederlandse naam

Ogentroost is de waardplant van deze spannersoort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Perizoma: perizoma is een gordel, peri is rond en soma is het lichaam. Vanwege de gelijkenis met een gordel of met gordels die de lijnen op de vleugels vormen als deze opgevouwen zijn.
blandiata: blandus is aangenaam (de Engelse naam 'pretty pinion' )

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

geelbruine bandspanner
Plagodis pulveraria

late bremspanner
Scotopteryx luridata

v-dwergspanner
Chloroclystis v-ata

schijn-sparspanner
Thera britannica

vals witje
Siona lineata

voorjaarsboomspanner
Alsophila aescularia

alle soorten uit deze familie