silenespanner Perizoma flavofasciata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Perizoma flavofasciata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-14 mm. De voorvleugel is wit met onregelmatige geelachtig bruine dwarsbanden en -lijnen. De middenband heeft een dubbele uitstulping aan de buitenrand. De achtervleugel is zwak bruin bestoven. Er is weinig variatie in tekening en kleur.

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Perizoma-soorten lijken op elkaar. De waardplant kan behulpzaam zijn bij de determinatie.
N.B.: vergelijk ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen en het habitat.

koekoeksbloemspanner
Perizoma affinitata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

hennepnetelspanner
Perizoma alchemillata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

donkere ogentroostspanner
Perizoma bifaciata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

ogentroostspanner
Perizoma blandiata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

ratelaarspanner
Perizoma albulata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

pijlkruidspanner
Mesotype didymata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee generaties. De vlinders vliegen in de schemering, meestal in de buurt van de waardplant. Ze komen soms op licht, maar stoppen gewoonlijk met vliegen zodra het donker is. De vlinders laten zich gemakkelijk opjagen.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups leeft in de vruchten van de waardplant. De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Dagkoekoeksbloem en andere silenesoorten.

Habitat

Open bossen (met name langs brede bospaden en bosranden), struwelen, landwegen, graslanden en duinen; ook tuinen en wegbermen in het buitengebied.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: kwetsbaar.

België

Vrij zeldzaam in Vlaanderen. Wijdverbreid en vrij algemeen in het zuiden van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. In Wallonië vrij algemeen en wijdverbreid.

Mondiaal

Verspreiding als P. albulata maar met meer hiaten. Naar het oosten Zuid-Rusland, de Oeral, Kazachstan, West-Siberië en het Altaj-gebergte; in het zuiden loopt de grens over Noord-Afrika en Midden-Italië tot de Zwarte Zee. Niet op de Balkan. Naar het westen tot Portugal en in het noorden de Britse eilanden en de Zuid-helft van Scandinavië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Sandy Carpet
Duitse naam
Gelber Lichtnelken-Kapselspanner
Franse naam
la Phalène décolorée
Synoniemen
Larentia flavofasciata, Cidaria flavofasciata, Cidaria decolorata, Acidalia decolorata
Toelichting Nederlandse naam

Silenesoorten zoals de dagkoekoeksbloem, zijn de waardplanten van deze spannersoort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Perizoma: perizoma is een gordel, peri is rond en soma is het lichaam. Vanwege de gelijkenis met een gordel of met gordels die de lijnen op de vleugels vormen als deze opgevouwen zijn.
flavofasciata: flavus is geel en fascia is een band; vanwege de gelige banden op de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal
(Thunberg, 1792)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

egale stipspanner
Idaea straminata

geoogde bandspanner
Xanthorhoe montanata

walstrospanner
Costaconvexa polygrammata

eppedwergspanner
Eupithecia selinata

gewone agaatspanner
Eulithis populata

poelruitspanner
Gagitodes sagittata

alle soorten uit deze familie