silenespanner Perizoma flavofasciata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee generaties. De vlinders vliegen in de schemering, meestal in de buurt van de waardplant. Ze komen soms op licht, maar stoppen gewoonlijk met vliegen zodra het donker is. De vlinders laten zich gemakkelijk opjagen.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rups leeft in de vruchten van de waardplant. De soort overwintert als pop.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Sandy Carpet

Duitse naam

Gelber Lichtnelken-Kapselspanner

Franse naam

la Phalène décolorée

Synoniemen

Larentia flavofasciata, Cidaria flavofasciata, Cidaria decolorata, Acidalia decolorata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Silenesoorten zoals de dagkoekoeksbloem, zijn de waardplanten van deze spannersoort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Perizoma: perizoma is een gordel, peri is rond en soma is het lichaam. Vanwege de gelijkenis met een gordel of met gordels die de lijnen op de vleugels vormen als deze opgevouwen zijn.
flavofasciata: flavus is geel en fascia is een band; vanwege de gelige banden op de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal

(Thunberg, 1792)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-14 mm. De voorvleugel is wit met onregelmatige geelachtig bruine dwarsbanden en -lijnen. De middenband heeft een dubbele uitstulping aan de buitenrand. De achtervleugel is zwak bruin bestoven. Er is weinig variatie in tekening en kleur.

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Perizoma-soorten lijken op elkaar. De waardplant kan behulpzaam zijn bij de determinatie.
N.B.: vergelijk ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen en het habitat.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Open bossen (met name langs brede bospaden en bosranden), struwelen, landwegen, graslanden en duinen; ook tuinen en wegbermen in het buitengebied.

Planten

Dagkoekoeksbloem en andere silenesoorten.

Waardplant

Silene
Silene

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie