ratelaarspanner Perizoma albulata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. De soort wordt vooral waargenomen in de duinen, op de Waddeneilanden, in Zuid-Limburg en in het noordoosten van het land. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin mei-eind juli in één generatie, soms een kleine partiële tweede generatie van half september-begin oktober. De vlinders vliegen overdag, bij voorkeur aan het eind van de middag. De vrouwtjes zetten in de vroege avond de eitjes af nabij de bloemknoppen van de waardplant. De vlinders zijn ook ´s nachts actief en komen sporadisch op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-augustus en oktober. De rups leeft in de vruchten van de waardplant en eet van de zaden. De soort overwintert als pop in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Grass Rivulet

Duitse naam

Klappertopf-Kapselspanner

Franse naam

la Phalène du rhinante

Synoniemen

Cidaria albulata, Larentia albulata, Cidaria niveata, Larentia niveata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Ratelaar is de waardplant van deze spannersoort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Perizoma: perizoma is een gordel, peri is rond en soma is het lichaam. Vanwege de gelijkenis met een gordel of met gordels die de lijnen op de vleugels vormen als deze opgevouwen zijn.
albulata: albulus is witachtig, de grondkleur van deze soort.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 10-12 mm. De voor- en de achtervleugel zijn krijtwit met uitgebreide lichte grijsbruine banden. Kleur en tekening zijn variabel.

Gelijkende soorten rups

De rupsen van de Perizoma-soorten lijken op elkaar. De waardplant kan behulpzaam zijn bij de determinatie.
N.B.: vergelijk ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen en het habitat.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral graslanden, natte hooilanden en vochtige plaatsen in de duinen.

Planten

Ratelaar.

Waardplant

Ratelaar
Rhinanthus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie