oostelijke uil Fabula zollikoferi

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit Zeist in 1949.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Augustus-oktober in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer.

Levenscyclus

In Oost-Europa is de rups aanwezig van oktober-juli; de soort overwintert als rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Scarce Arches

Duitse naam

Sumpfgras-Spannereule

Synoniemen

Apamea zollikoferi, Luperina zollikoferi

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Deze bij ons zeer ongewone soort heeft zijn verspreidingsgebied ver oostelijk van ons land.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

zollikoferi: zollikoferi is een eerbetoon aan C.T. Zollikofer, een Zwitserse natuuronderzoeker.

Auteursnaam en jaartal

(Freyer, 1836)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 18-25 mm. Deze grote bleke geelbruine uil heeft een onduidelijke niervlek die aan de binnenzijde vaak donker gekleurd is. Tussen de vleugelwortel en de niervlek ligt vaak een onduidelijke donkere lijn. Sommige exemplaren hebben een zwart bestoven voorvleugel, waarop lichte aders en een lichte band in het zoomveld zichtbaar zijn.

Gelijkende soorten vlinder

De lisdoddeboorder (Nonagria typhae) heeft een bredere, meer afgeronde voorvleugel met een onduidelijke niervlek waarvan de binnenzijde niet donker gekleurd is; de franjelijn bestaat uit zwarte vlekjes. De herfst-rietboorder (Rhizedra lutosa) heeft een spitse vleugelpunt en de niervlek is afwezig of zeer vaag.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral open gebieden.

Planten

Diverse grassen en zeggen.

Waardplant

Galigaan
Cladium

Ruit
Thalictrum

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie