smalvleugelrietboorder Chilodes maritima

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land voor; de meeste waarnemingen komen uit de westelijke helft van het land. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin september in één generatie. De vlinders vliegen vanaf de schemering in een zwakke, moeizame vlucht boven het riet en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-april. De rups leeft in een (vaak dode) rietstengel die gebroken is of waar een andere rups al eerder een tunnel in gemaakt heeft en overwintert daar; ook de verpopping vindt in een rietstengel plaats.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Silky Wainscot

Duitse naam

Schmalfl├╝gelige Schilfeule

Franse naam

la Nonagrie du phragmite

Oud Nederlandse naam

grijze rietuil

Synoniemen

Senta maritima

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van de rietboorders leven in rietstengels.
De vleugels van deze vlinder zijn lang en smal.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Chilodes: chilodes betekent: veel lijkend op het Pyralide genus Chilo. De gelijkenis heeft betrekking op de voorvleugels en de habitat.
maritima: maritimus is behorend bij de zee. Het type exemplaar komt van de kust van de Baltische Zee, maar verder heeft deze soort niets maritiems.

Auteursnaam en jaartal

(Tauscher, 1806)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Deze slank gebouwde uil heeft een strokleurige, grijsachtig getinte voorvleugel met een gebogen voorrand, die een vrijwel rechte hoek vormt met de achterrand. De meeste exemplaren hebben een tamelijk effen voorvleugel met fijne grijze aderlijnen en een fijne zwarte bestuiving langs de voorrand. De soort is variabel en heeft verschillende kleurvormen. Bij sommige exemplaren is het gedeelte van de voorvleugel langs de voorrand zwart gekleurd tussen de aders. Andere exemplaren hebben een lange brede zwartachtige streep over de vleugel vanuit het wortelveld tot in het zoomveld. Er zijn ook vlinders die een opvallende zwarte ringvlek en niervlek hebben en een korte dunne wortelstreep. Kenmerkend is de zijdeachtige witte achtervleugel.

Gelijkende soorten vlinder

Het vrouwtje van de geelbruine rietboorder (Archanara dissoluta) is donkerder en heeft een grijsachtige achtervleugel. Zie ook de gevlamde rietuil (Senta flammea).
De rietmot (Chilo phragmitella) en de lisdoddesnuitmot (Calamotropha paludella), microvlinders uit de familie van de grasmotten (Crambidae), vertonen enige gelijkenis maar hebben lange palpen.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Rietlanden, met name de drogere gedeelten waar plantenafval blijft liggen; vaak zwerft de soort uit naar andere habitattypes.

Planten

De rups van deze soort eet zowel plantaardig als dierlijk materiaal, waaronder levende en dode ongewervelde dieren en het merg van dode rietstengels; in gevangenschap ook dierlijk vet.

Waardplant

Riet
Phragmites

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie