weidehalmuiltje Mesapamea secalella

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juni-half augustus in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen.

Levenscyclus

Rups: september-mei. De rups leeft in de halmen van de waardplant en verlaat deze alleen om van halm te wisselen. De soort overwintert als rups. De verpopping vindt plaats in een cocon in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Lesser Common Rustic

Duitse naam

Didyma-Halmeule

Oud Nederlandse naam

weide-uil

Synoniemen

Luperina didyma, Hadena didyma, Mesapamea didyma

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De rupsen van de halmuiltjes brengen een groot deel van hun leven door in of op grashalmen.
Dit halmuiltje heeft voorkeur voor grazige plaatsen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Mesapamea: me- is niet en de s is slechts een verbindingsletter. Dus: lijkt veel op een apamea, maar net iets anders.

Auteursnaam en jaartal

Remm, 1983

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 11-16 mm. Deze uil lijkt sterk op de halmrupsvlinder (M. secalis) en vertoont een vergelijkbare mate van variatie. Zeer donkere exemplaren met een krijtwitte niervlek behoren meestal tot het weidehalmuiltje en gemiddeld is deze soort iets kleiner. Bovendien hebben verse exemplaren een koperrode glans over de voorvleugel. Beide soorten zijn in de meeste gevallen echter alleen met zekerheid van elkaar te onderscheiden op grond van genitaliënonderzoek.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de halmrupsvlinder (M. secalis). De Amphipoea-soorten en de gele lis-boorder (Helotropha leucostigma) hebben een scherpe hoekige vleugelpunt. Zie ook de populierenuil (Parastichtis suspecta) en de rietgrasuil (Apamea unanimis).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de beide Mesapamea-soorten.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de Mesapamea-soorten versus Apamea unanimis en A. illyria.

Gelijkende soorten rups

Halmrupsvlinder (Mesapamea secalis).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Graslanden en andere grazige plaatsen; ook tuinen.

Planten

Diverse grassen, waaronder kropaar en zwenkgras.

Waardplant

Kropaar
Dactylis

Zwenkgras
Festuca

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie