Zuidelijke koperuil Thysanoplusia orichalcea

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
/ Thysanoplusia orichalcea
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
Zeldzaamheid

Zeer zeldzame trekvlinder met slechts enkele waarnemingen in Nederland.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Zeldzaamheid

Zeer zeldzame trekvlinder met slechts enkele waarnemingen in Nederland.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Slender Burnished Brass

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

populierenuil
Parastichtis suspecta

schapengrasuil
Apamea furva

donkere iepenuil
Cosmia affinis

maagdenuil
Eucarta virgo

bruine grasuil
Rhyacia simulans

veldgrasuil
Apamea anceps

alle soorten uit deze familie