zuidelijke koperuil Thysanoplusia orichalcea

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzame trekvlinder met slechts enkele waarnemingen in Nederland.

Rode lijst

niet beschouwd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

De zuidelijke koperuil is in Nederland in de maanden maart, juni, juli en oktober waargenomen.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Slender Burnished Brass

Meer

Herkenning

Kenmerken vlinder

Gelijkende soorten vlinder

De zuidelijke koperuil is wat langgerekte dan de koperuil (Diachrysia chrysitis). De koperuil heeft twee vormen; de eerste vorm heeft twee koperkleurige banden; één in het wortelveld en één in het zoomveld. De andere vorm lijkt meer op de zuidelijke koperuil en daar is het geel in het middenveld met elkaar versmolten. Het geel in het wortelveld loopt bij de koperuil altijd door tot aan de vleugelvoorrand, bij de zuidelijke koperuil is het zoomveld maar voor de helft geel.

De grote koperuil (Diachrysia chryson) heeft alleen in het zoomveld een onvolledige messinggele dwarsband.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Planten

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie