Landelijk Meetnet Nachtvlinders

Landelijk Meetnet Nachtvlinders

Het Landelijk Meetnet Nachtvlinders is een project van De Vlinderstichting en de WVF voor systematische tellingen aan macronachtvlinders ten behoeve van het volgen van langdurige aantalsontwikkelingen. Het vangen en tellen van de nachtvlinders gebeurt met behulp van een val met vaste maten en een lamp.

Hoe wordt er geteld?

Het vangen en tellen van de nachtvlinders gebeurt met behulp van een val met vaste maten en een lamp.

De enige voorwaarde is een redelijke kennis van de macronachtvlinders in uw omgeving en minimaal zes maal per jaar één à enkele uren tijd.

 

Doe mee

Handleiding en formulieren

Lees meer